Afbeelding
HSG&G

Ingezonden: Zwarte Land 2: Referendum

Algemeen

Scherpenzeel Afgelopen week heeft de Stichting Houd Scherpenzeel Groen en Gezond de Scherpenzeelse politiek gevraagd om een referendum inzake Zwarte Land 2. Het verzoek werd ingediend bij de Burgemeester, het College van B&W en de Gemeenteraad. 

De discussie omtrent Zwarte Land 2 speelt al sinds augustus 2018. Toen kondigde de gemeente Scherpenzeel uit het niets aan dat er schot zat in de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein, het Zwarte Land 2. Met name het bedrijf Modiform zit achter deze ontwikkeling. Zij willen op het huidige weidenatuurgebied een enorme distributieloods bouwen om hiermee de landelijke opslag van hun producten te centraliseren. Wanneer dit doorgaat heeft het enorme nadelige gevolgen voor de inwoners van Scherpenzeel. Het huidige weide- en natuurgebied is van grote waarde voor Scherpenzeel. Het beoogde industrieterrein Zwarte Land 2 is nu een schitterend stuk weide en natuurlandschap dat je een groen welkom heet als je vanuit het westen Scherpenzeel binnenkomt. Grenzend aan het Valleikanaal, onderdeel van de Grebbelinie, en daarmee ook van cultuurhistorische waarde voor Scherpenzeel! Echt een prachtig entrée zoals je niet beter kunt wensen in een dorp als het onze. Begrijpelijk dus dat er veel vragen hierover zijn gekomen vanuit de Scherpenzeelse bevolking. Vele artikelen in de Scherpenzeelse krant en inspraakmomenten tijdens een aantal heel druk (150-250 personen) bezochte Gemeenteraadsvergaderingen plus diverse ludieke acties in 2019 en 2020 zorgden ervoor dat de Gemeente inmiddels begrijpt dat de weerstand tegen Zwarte Land 2 ongelofelijk groot is. Politiek zoals het hoort: in dienst van de inwoners. De afgelopen 1,5 jaar stond de politiek nagenoeg geheel in het teken van de discussie aangaande de zelfstandigheid van Scherpenzeel. Terecht, want dit was het belangrijkste onderwerp voor de inwoners van Scherpenzeel. De Gemeente beet flink van zich af in een hevige strijd met de Provincie Gelderland. In oktober van dit jaar kwam minister Ollongren als donderslag bij heldere hemel met het besluit dat de fusie met Barneveld niet zou doorgaan. Een referendum omtrent de discussie, in opdracht van de toenmalige burgemeester Eppie Klein, heeft daarvoor de doorslag gegeven. Er was geen draagvlak onder de inwoners voor een fusie van de twee gemeenten. Wij vinden dit politiek zoals het hoort, politiek in dienst van de inwoners van Scherpenzeel. Wij, de Stichting Houd Scherpenzeel Groen en Gezond, moesten hieraan denken toen we onlangs de speerpunten lazen voor de komende Gemeenteraadsverkiezingen van de momenteel grootste partij in Scherpenzeel, GBS. Een van de speerpunten die door deze partij wordt genoemd is: “Politiek in dienst van haar inwoners”. Direct gingen onze gedachten uit naar de discussie aangaande het Zwarte Land 2. Ook daar verwachten wij dat de Gemeente zich inzet voor de inwoners van Scherpenzeel. Hoe mooi zou het zijn als ook over het Zwarte Land 2 een referendum wordt gehouden! Het zou de politiek van Scherpenzeel sieren wanneer ze het goede voorbeeld van onze ex-burgemeester Eppie Klein volgen en ook omtrent het Zwarte Land 2 een referendum houden. Dan kunnen de politieke partijen bij de planvorming (na de verkiezingen) wederom rekening houden met het draagvlak onder de bevolking voor zo’n zwaarwegende beslissing. Weerstand tegen Zwarte Land 2 neemt toe. Heel veel inwoners van Scherpenzeel zien de plannen voor het Zwarte Land 2 zoals die nu voorliggen niet zitten. De Stichting Houd Scherpenzeel Groen en Gezond heeft inmiddels ruim 1000 sympathisanten en volgers. Veel van deze sympathisanten komen regelmatig met verzoeken en ideeën om Zwarte Land 2 niet door te laten gaan. Onlangs nog werd een 24 pagina’s tellend huis aan huis magazine bij alle inwoners in Scherpenzeel bezorgd. Gesponsord door haar sympathisanten. Ook de meeste politieke partijen, weliswaar de kleinere, zijn in hun standpunt behoorlijk aan het bijdraaien. Vier jaar geleden kregen wij als Stichting nog geen of weinig steun. Alleen het CDA was vanaf het begin tegen de plannen. De overige partijen hadden zich in wisselende coalities gecommitteerd aan de grote uitbreidingsplannen. Naast het CDA heeft inmiddels ook de VVD, terug van weggeweest, heel duidelijk haar standpunt laten weten: “Zwarte Land 2: VVD zegt nee”. Ook PRO neigt naar “nee, tenzij”, maar GBS en SGP lijken nog vast te houden aan de Zwarte Land 2 plannen. Alle reden om de politiek te vragen bij een dergelijk (onomkeerbaar) besluit dat grote gevolgen heeft voor Scherpenzeel, rekening te houden met het draagvlak onder de bevolking. Daarom vraagt de Stichting Houd Scherpenzeel Groen en Gezond aan de Scherpenzeelse politiek: houd een referendum inzake Zwarte Land 2!

Afbeelding
Afbeelding