Afbeelding
Foto: HSG&G

Nu geen referendum Zwarte Land II

Algemeen

SCHERPENZEEL Er komt voorlopig geen referendum over de aanleg van Het Zwarte Land II. De gemeenteraad krijgt later de kans om te besluiten of er wel of niet een referendum moet worden gehouden.

Waarnemend burgemeester Wimar Jaeger heeft het verzoek van Stichting Houd Scherpenzeel Groen en Gezond aangehouden. De Stichting wilde bij de gemeenteraadsverkiezingen op 14, 15 en 16 februari een referendum houden over de aanleg van bedrijventerrein Het Zwarte Land II. Dit blijkt uit een memo aan de gemeenteraad. Op 5 januari ontvingen de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders een verzoek om een referendum over het Zwarte Land II te houden. 

Jaeger overlegde tijdens de reguliere vergadering met de fractievoorzitters en heeft daarna besloten de aanvraag aan te houden. Jaeger schrijft aan de raadsleden dat de raad pas op 22 februari kan besluiten of het referendum door kan gaan. De gemeenteraadsverkiezingen zijn al op 14, 15, 16 maart. Jaeger vindt ‘die periode te kort voor de organisatie van een referendum om een zorgvuldige uitvoering te kunnen garanderen.’ 

Overigens kan de raad op 22 februari wel besluiten dat de volksstemming door moet gaan. Maar die kans lijkt klein nu de waarnemend burgemeester al met de fractievoorzitters heeft overlegd. Jaeger heeft de griffier gevraagd om het onderwerp als extra agendapunt bij die raadsvergadering te zetten. 

Jaeger geeft aan dat hij een voorstel zal maken zodat de nieuwe gemeenteraad kan besluiten of het referendum er wel of niet moet komen. Hij geeft aan dat hij verwacht dat het bestemmingsplan in de loop van 2022 aan de orde zal komen. Dan kan de gemeenteraad besluiten of ze instemt en het bedrijventerrein door kan gaan. Voor 2023 zal er niet aan het bedrijventerrein gewerkt worden. Hij vindt dat er nu geen voldragen plan ligt waarop de inwoners alleen maar ja of nee kunnen zeggen. 

Bij de behandeling van de ruimtevisie van de gemeente in november 2021 bleek dat de gemeenteraad ernstig verdeeld is over dit onderwerp. 

GemeenteBelangen Scherpenzeel en de SGP hebben een meerderheid in de gemeenteraad en wilden dat het bedrijventerrein in de plannen bleven staan.

De oppositiepartijen ChristenUnie, CDA en Pro Scherpenzeel zijn tegenstanders. Aart van de Peut, gemeenteraadslid voor de ChristenUnie, verwoordde het toen zo. ‘De inwoners van het dorp willen dit bedrijventerrein niet. En in de plannen is een grote schoenendoos verwerkt. Dat is niet goed.’

Hij wees er op dat de meerderheid van de Scherpenzelers het bedrijventerrein niet ziet zitten. ‘In de discussie over de gedwongen fusie speelde de mening van de inwoners een grote rol. Nu telt de mening van de burgers niet, onbegrijpelijk,’ vond Van de Peut. 

In de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen zal dit onderwerp een grote rol spelen. 

Fractievoorzitter van de ChristenUnie Marieke van de Beek riep vorige week in een column in deze krant op niet alleen naar dit onderwerp te kijken bij het bepalen welke partij de stem krijgt. De vraag of er aan de andere kant van De Dreef gebouw moet worden zal ook belangrijk worden. Tevens zal de fusie een factor zijn. 

Meest gelezen