Afbeelding
Foto: HSG&G

Verkiezingsdebat over het Zwarte Land 2

Algemeen

SCHERPENZEEL Omroep Gelderland rijdt in februari en maart in een speciale bus door de provincie, om in samenwerking met lokale omroepen verkiezingsdebatten uit te zenden. Vrijdag 4 februari was de aftrap in Scherpenzeel.

Hoe de lokale politiek over het Zwarte Land 2 denkt kwam uitgebreid aan bod. U kunt het hele debat terugkijken op de website gld.nl/stemt.

Als Stichting Houd Scherpenzeel Groen en Gezond volgen we de verkiezingen op de voet omdat, mede dankzij onze inbreng, ’t Zwarte Land 2 zo’n prominente plek in het debat heeft gekregen. We hebben dat deel van het debat hieronder samengevat en waar nodig van commentaar voorzien.

Bij het debat in Scherpenzeel op 4 februari waren alle lijstrekkers van de Scherpenzeelse politiek aanwezig: Brons (GBS), Zwankhuizen (SGP), van den Berg (CDA), van Riel (PRO) en Valkenburg (VVD).

Bij het debat geeft de verslaggever aan dat er de laatste tijd veel over het Zwarteland 2 te doen is. De eerste vraag was aan de heer Brons. “ U ziet dat wel zitten meneer Brons (GBS), bouwen op het Zwarteland 2?”. Brons gaf aan dat dit altijd de bedoeling is geweest. In 2013 werd dit terrein als zoeklocatie aangewezen. Hierop werd hij later door van den Berg (CDA) gecorrigeerd. Die zei dat dit klopte, maar dat hierbij vermeld moet worden dat dit was bedoeld voor kleinschalige bedrijven! En niet voor bedrijven als Modiform, die daar een enorme loods willen bouwen van wel 50.000m2. Brons gaf verder ook nog aan dat concrete plannen voor het Zwarteland 2, die er nog steeds niet zijn, aan strikte voorwaarden moeten voldoen. En er moet draagvlak voor zijn. Over het draagvlak zei Brons eerst: “draagvlak bij de ondernemers” en vervolgens: “maar het zijn toch de ondernemers waarvoor we het doen”. Later gaf hij aan dat er natuurlijk ook draagvlak bij inwoners moest zijn.

Van Riel (PRO) bracht naar voren dat het Zwarte Land 2 een heel lastig proces is. Een proces waarin de inwoners van Scherpenzeel eigenlijk nooit zijn gehoord. Ze gaf aan achter een referendum te staan hetgeen onlangs door de Stichting HSG&G bij het college van B&W is aangevraagd.

Valkenburg (VVD) gaf aan voor datgene te willen kiezen dat voor de Scherpenzeelse bevolking het beste is. “ Het MKB ondersteunen. Dat levert het meeste toegevoegde waarde op en is het best voor de lokale werkgelegenheid”. Een bedrijf als Modiform, als het wil uitbreiden, kan het best verwezen worden naar een bedrijventerrein aan de snelweg. Dan kan het terrein in Scherpenzeel dat beschikbaar komt worden geherstructureerd voor het MKB. Van Riel (PRO) en van den Berg (CDA) waren het hiermee helemaal eens.

Zwankhuizen (SGP), ook voorstander om te bouwen op het Zwarteland 2, gaf na voorgaande opmerkingen aan, niet van idee te zijn veranderd. Hij gaf tevens aan dat er volgens de Food Valley geen ruimte meer was in de regio.

Op de vraag wat Brons vond van de ideeën van VVD, CDA en PRO, vroeg Brons hoe het betaald zou moeten worden als Modiform zou moeten vertrekken en als we die grond terug moeten kopen. Van den Berg was hierover heel duidelijk. Modiform wil haar bedrijfsactiviteiten uitbreiden en concentreren. Dan moeten zij daarvoor zelf gaan betalen. Van den Berg gaf verder aan dat Modiform een aantal jaren geleden alle politieke partijen al langs was geweest om te vragen Modiform ’s plannen te ondersteunen. Als dat niet zou gebeuren, dreigde Modiform uit Scherpenzeel te vertrekken.

Aan het einde van het debat merkt Brons op : “Ik constateer dat we geen keuzes durven te maken, tussen groen, bedrijven en woningen“. Van Riel antwoordt tot slot: “PRO, CDA en VVD durven wel degelijk keuzes te maken, maar dat zijn andere keuzes“. 

Tot zover onze samenvatting van het Zwarte Land 2 debat tussen de lijsttrekkers.

Ons valt op dat zowel GBS als SGP opmerken dat de realisatie van het nieuwe bedrijventerrein wel aan strikte voorwaarden moet voldoen, maar die niet benoemen. Ook vinden wij het verbazingwekkend dat de heer Brons (GBS) bij herhaling zegt dat het om draagvlak bij ondernemers gaat en zijdelings pas opmerkt dat er ook draagvlak bij inwoners moet zijn.  Die logica ontgaat ons ten enenmale gezien de weerstand onder de bevolking. 

De heer Zwankhuizen (SGP) benadrukt dat er in de regio een schrijnend tekort is aan bedrijfsruimte. Wij bestrijden dit. Er is nog steeds grote leegstand op verschillende bedrijfsterreinen in de regio.

De heer Brons wijst op door de ondernemersvereniging (OVS) uitgevoerde onderzoeken naar lokale MKB behoefte. Wij wijzen erop dat die onderzoeken niet door de OVS zijn uitgevoerd, maar door een beperkt aantal lokale ondernemers onder aanvoering van Modiform. 

Hoogst merkwaardig is de vraag van de heer Brons over de financiering van een eventueel vertrek van Modiform en nog meer verbaast ons dat de gemeente zich dan zou moeten bekommeren om de terugkoop van die grond. Die grond is pas vorig jaar aangekocht door aan Modiform gelieerde vastgoed BV’s. Dat lijkt ons dan ook het probleem van die kopers.

Namens de Stichting HSG&G
Frans van Heck (voorzitter)