SAMSUNG CSC
SAMSUNG CSC HSG&G

Ingezonden: Zwarteland 2

Algemeen

Geen grote aardverschuiving

Inderdaad, in de dubbele betekenis van het woord heeft de discussie over Zwarteland 2 geen grote aardverschuiving in Scherpenzeel teweeg gebracht.

Geen aardverschuiving in het politieke landschap en in de letterlijke betekenis minder kans op een grote aardverschuiving tegenover de Grebbelinie. 

De weerstand tegen een groot distributiecentrum in Scherpenzeel wordt nu nog breder gedragen.

We willen alle sympathisanten die ons steunden in onze actie tegen de realisatie van Zwarteland 2 van harte bedanken. En de Scherpenzeelse politieke partijen willen bedanken voor het gehoor geven aan onze oproep om hun standpunt omtrent Zwarteland 2 kenbaar te maken. Het heeft ertoe geleid dat het onderwerp een prominente plek kreeg in het debat en het heeft duidelijk gemaakt dat er weinig tot geen draagvlak is voor een groot distributiecentrum in Scherpenzeel. “Zo iets hoort in de regio bij grote uitvalswegen”, werd veel gehoord. 

De standpunten tussen “Nee, tenzij” en Ja, mits” lijken minder ver uit elkaar te liggen. Dat werd in de debatten wel duidelijk. De nuance zal in de komende tijd gaan, of er zonder grote Modiform uitbreidingen wel zo’n noodzaak is om op Zwarteland 2 extra ruimte voor MKB te faciliteren. 

We gaan als Stichting nu eerst maar even bijkomen en de planvorming volgen en ons vervolgens richten op de bezwaarprocedure, want je weet maar nooit. De plannen voor een “Grote Doos” zijn nog lang niet definitief van tafel en later dit jaar kan er zo maar een ontwerpbestemmingsplan op tafel liggen. We gaan het zien.

Het bestuur van de Stichting Houd Scherpenzeel Groen en Gezond 

SAMSUNG CSC