Modiform
Modiform / foto: redactie

‘Modiform kan op Zwarte Land II’

Algemeen

SCHERPENZEEL De ontwikkeling van het nieuwe bedrijventerrein Het Zwarte Land II blijft een strijdpunt in de Scherpenzeelse gemeenteraad. Dat bleek tijdens de discussie over de plannen van regio Food Valley voor bedrijventerreinen. De vraag was hoe grootschalig Modiform nu precies is.

Tijdens de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen was de aanleg van het Zwarte Land II en dan vooral de bouw van een grote hal voor het bedrijf Modiform een heet hangijzer. De SGP en GemeenteBelangen Scherpenzeel verdedigden het standpunt dat er in het verleden over dit onderwerp is gesproken en besluiten zijn genomen. Ze willen de bouwplannen voor het gebied afwachten. De VVD, het CDA en Pro Scherpenzeel vinden dat het bedrijventerrein en vooral Modiform absoluut niet op die plek past en het bedrijf beter naar een regionaal bedrijventerrein kan verhuizen.

In de plannen van de Regio Food Valley staat met zoveel woorden dat grootschalige bedrijven naar grootschalige bedrijventerreinen moeten verhuizen. In het verleden heeft de provincie Gelderland besloten dat nieuwbouw van vervoersbedrijven op terreinen vlakbij snelwegen moet gebeuren. De drie tegenstanders van de ontwikkeling van het Zwarte Land II grepen de tekst van het plan aan om de conclusie te trekken dat de bouw van de hal van Modiform dus onmogelijk was, omdat de regio een tegenstander is. ‘Modiform moet naar een regionaal terrein,’ spraken ze eensgezind.

Wethouder Gerard van Deelen keek daar heel anders tegen aan. ‘We hebben in het verleden met de provincie Gelderland en de regio overlegd. We zijn tot overeenstemming gekomen, dat Modiform in Scherpenzeel kan blijven. Daar hebben we documenten van.’ Van Deelen sprak over een verbintenis. Daar schrok Chris van den Berg, fractievoorzitter van het CDA, erg van. ‘Heeft de gemeente een verbintenis over het Zwarte Land II? Met wie dan en wat heeft u beloofd?’

Van Deelen legde uit dat de provincie en regio inzien dat er economische en sociale banden tussen Modiform en het dorp Scherpenzeel bestaan. 

Daarom kan het bedrijf wel naar het Zwarte Land II. ‘Misschien is verbintenis niet het juiste woord en gaat het over betrokkenheid.’

‘Ga eens naar het bedrijventerrein in Ede kijken,’ raadde Maarten Zwankhuizen, fractievoorzitter van de SGP. ‘Dan kun je zien wat echt grootschalig is.’

‘Maar dat is een regionaal terrein,’ wierp Annet van Riel, fractievoorzitter van Pro Scherpenzeel, tegen. ‘Precies en daar zitten echt grote bedrijven,’ antwoordde Maarten Zwankhuizen.