Afbeelding
foto: Gemeentefonds

Minder geld uit Gemeentefonds

Algemeen

SCHERPENZEEL De gemeente Scherpenzeel krijgt op termijn fors minder geld uit het Gemeentefonds. Na 2025 vallen de baten voor de gemeenten fors terug van € 137 naar € 47 per inwoner. 

Tot en met 2025 krijgen gemeenten en provincies meer geld van het rijk voor de uitvoering van hun taken. Dit jaar krijgen gemeenten 32,6 miljard en dat loopt op naar 37,2 miljard euro in 2025. 

In 2026 moeten gemeenten weer 1,4 miljard euro inleveren. Dan krijgen zij ruim 35 miljard euro.

Er is jarenlang gesteggeld over een nieuwe verdeling van geld uit het Gemeentefonds, omdat het huidige verdeelmodel niet meer aansluit op de extra taken die gemeenten er de laatste jaren hebben bijgekregen, zoals de jeugdzorg. Niet alleen gemeenten die er daardoor op achteruit zouden gaan hadden felle kritiek, maar ook de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB). De invoering ervan is daardoor een paar jaar uitgesteld. De minister van Binnenlandse Zaken heeft wel gekozen voor een geleidelijke invoering van de nieuwe herverdeling van het rijksgeld, zodat gemeenten die er financieel op achteruitgaan daar langzaam aan kunnen wennen. 

Voor gemeenten die er nu al financieel slecht voor staan en veel inwoners hebben met weinig geld, worden de nadelige financiële effecten extra verzacht.

Een ingroeipad van de herijking gemeentefonds wordt voorlopig beperkt tot drie jaar. In het eerste jaar bedraagt het maximale effect € 7,50 per inwoner, en in de twee daarop volgende jaren nog eens aanvullend € 15 per inwoner. 

Dat betekent dat gemeenten er in drie jaar maximaal € 37,50 per inwoner op vooruit of achteruit gaan. De provinciale toezichthouders stemmen er mee in dat gemeenten in 2026 mogen rekenen met een maximaal effect van € 37,50 per inwoner en niet nu al hoeven te anticiperen op een groter effect.

De provincie Gelderland maakte zich zorgen over de financiële positie van Scherpenzeel en wilde de gemeente daarom dwingen tot een fusie met Barneveld. 

Dit is een probleem voor Scherpenzeel maar dat geldt voor bijna alle gemeenten.