Afbeelding

Prognoses leerlingen baren zorgen

Algemeen

SCHERPENZEEL De gemeenteraad worstelt met het voorstel van het college van burgemeester en wethouders voor nieuwbouw van de school De Dorpsbeuk en uitbreiding van het aantal lokalen bij de andere scholen. Er zijn twijfels over de betrouwbaarheid van de prognoses van de leerlingaantallen. Dat bleek tijdens de informatieronde.

Niels Goes, gemeenteraadslid voor het CDA, was de eerste die vraagtekens plaatste bij de prognoses. ‘Het is ons ter ore gekomen dat de prognoses in het verleden aan de lage kant waren. We zijn bang dat dit nu weer het geval is.’

De gemeente had uitgerekend hoeveel leerlingen er meer zouden zijn in 2027, 2031 en 2037. Dat waren bescheiden aantallen van allemaal dan iets meer 20 extra leerlingen. 

Dat leek aan de lage kant, omdat er bijvoorbeeld 450 huizen extra in de nieuwe wijk De Nieuwe Koepel worden gebouwd.

Gemeenteraadsfracties baseren hun besluiten op de prognoses. ‘Als het aantal leerlingen veel hoger uitvalt zeggen we later misschien: we hadden een andere beslissing moeten nemen,’ verklaarde Henny van Dijk, van de fractie Van Dijk. In de vorige raadsperiode had zij als wethouder dit dossier in beheer. Zij pleitte voor nieuwbouw van De Dorpsbeuk met vier extra lokalen voor de christelijke scholen en woningen op het dak van de school. ‘We hebben weinig ruimte in Scherpenzeel. We moeten de ruimte goed gebruiken.’

Annet van Riel, fractievoorzitter van Pro Schepenzeel, was blij met het voorstel voor nieuwe lokalen. ‘In november vorig jaar stelde ChristenUnie voor om een nieuwe school in De Nieuwe Koepel neer te zetten. 

Daar was toen geen sprake van en totaal onnodig. Nu wil het college toch nieuwe lokalen neerzetten. Ik ben blij met het voortschrijdend inzicht.’

Ook zij maakte zich zorgen over de prognoses. ‘Er zijn berekeningen gemaakt voor 2031 en 2037, maar wat gebeurt er in de tussenliggende jaren? Moeten de kinderen les krijgen in de gymzaal?’

Wethouder Gerard van Deelen gaf toe dat de toekomst ongewis is. ‘We kunnen pas over een aantal jaren zien of de voorspellingen klopten.’

Maar hij had er vertrouwen in. Deskundigen hebben de berekeningen gemaakt aan de hand van wetenschappelijke modellen. Bovendien hebben we met de schoolbesturen overlegd en die zijn het met ons eens.’

‘Dat is mooi,’ vond Van Dijk. ‘Maar we zitten hier niet voor de schoolbesturen, maar voor alle Scherpenzelers en hun kinderen.’