Afbeelding
Foto: Niels Wolterink

Minister steunt Gelderse Veluweaanpak voor stikstof

Algemeen

Minister Christianne Van der Wal van Natuur en Stikstof steunt de Gelderse stikstof aanpak voor de Veluwe. Minister van der Wal: “Het Veluwe Arrangement, de Gelderse stikstofaanpak voor dit gebied, is hoe we het moeten doen: samenwerken!” Dit zei ze tijdens de Dag van Gelderland, in Nijkerk. Dit meldt de provincie Gelderland. 

Minister van der Wal benadrukte dat we voor een grote opgave staan als het gaat om klimaat, water en stikstof. ‘Onze grootste uitdaging is de transitie van het landelijk gebied. De opgave voor klimaat en water zijn net zo heftig als stikstof. Zo niet, heftiger. We moeten samen de schouders zetten onder een slimmere en schonere manier van werken, vervoeren, produceren, boeren en recreëren op en rond de Veluwe. Als land moeten we naar een andere balans tussen natuur en economie.’
Provincie Gelderland werkt samen met tientallen partners aan het stikstofvraagstuk. De provincie zet in op vermindering van stikstof, versterking van de natuur en verduurzaming van sectoren. Iedereen moet daaraan bijdragen. De Veluwe is een belangrijk gebied om dit vraagstuk provinciaal én landelijk op te lossen. Dat komt door de centrale ligging en de aanwezigheid van veel bijzondere natuur. Maar alleen met het oplossen van het stikstofvraagstuk is de oplossing niet. Water en klimaat zijn minstens zo belangrijk. Daarom werken de gemeenten, waterschap, provincie en Rijksoverheid aan een gezamenlijke aanpak. Voor water, stikstof én klimaat op de Veluwe. Dat heet: het Veluwe Arrangement.

Gelders gedeputeerde Peter Drenth: ‘We willen dit vraagstuk voor eens en voor altijd oplossen. Dat biedt de duidelijkheid waar we allemaal om staan te springen. Samen kunnen we slimmer en schoner te werk gaan. We zijn in Gelderland heel blij met de steun van de minister. We komen alleen verder door het samen te doen.’

Met het Veluwe Arrangement werken de verschillende overheden in één gebied aan vraagstukken rond water, klimaat en stikstof. Er moet duidelijkheid komen over wat er op de Veluwe kan, op de lange termijn. Daarbij horen ook afspraken over emissiearme en CO2-neutrale ontwikkelingen. Bijvoorbeeld: meer koeien in de wei is goed voor minder stikstof, maar slecht voor waterkwaliteit. Het Veluwe Arrangement pleit voor een mix van maatregelen, die goed zijn voor meerdere doelen. In dit geval: wél de koeien naar buiten, én voldoende grond om vee te laten grazen en voer te telen. Met een schone stal en ruimte voor de juiste manier van bemesten. Drenth: ‘Je moet het in de combinatie van maatregelen zoeken. En in de onderlinge afspraken, om dat voor elkaar te krijgen. Samen kom je verder.’