Afbeelding
Foto: Jaap Mak

Zorgen over drukte op N224

Algemeen

SCHERPENZEEL De gemeenten Woudenberg, Scherpenzeel en Renswoude hebben de provincies Gelderland en Utrecht per brief met nadruk gevraagd om maatregelen, om te voorkomen dat het verkeer op de N224 volkomen vastloopt.  

In een brief aan de provincie Gelderland stellen de gemeenten dat er niet meer verkeer over de N224 kan rijden. Ze schetsen het belang van de weg voor Woudenberg, Scherpenzeel en Renswoude. ‘Het is de enige volwaardige verbinding tussen de dorpen,’ schrijven ze. ‘Deze weg loopt momenteel tegen de grenzen aan van zijn maximale capaciteit.’ Ze wijzen er op dat als er een probleem op de A12 is, het verkeer op de N224 direct vast loopt. 

‘Deze vormt namelijk de enige alternatieve doorgaande route voor de A12 in onze regio. De congestie op de N224 leidt weer tot sluipverkeer door het buitengebied met kwetsbare wegen, welke gebruikt worden door kwetsbare verkeersdeelnemers. De N224 is naast de A12 de belangrijkste drager van het onderliggend wegennet voor de afwikkeling van autoverkeer in oost-west richting tussen de regio’s Food Valley en Regio Amersfoort en de U16 gemeenten in onze omgeving,’ aldus de brief.

‘Daarbij komt dat volgens de laatste landelijke prognoses tot 2030 nog een substantiële autonome groei van het verkeer te verwachten valt. En verder dat deze prognoses geen rekening houden met de verstedelijkingsopgave voor de regio Arnhem-Nijmegen-Food Valley, met nog 40.000 te bouwen woningen en de aanzienlijke verkeerstoename die daar het gevolg van zal zijn. Uit een recent uitgevoerde mobiliteitsanalyse voor de regio Food Valley blijkt dat rekening gehouden moet worden met een extra toename van tenminste 2 procent autoritten bovenop de hoogste prognoses voor 2040.

‘In verband met de geografische ligging van de N224 laat deze problematiek zich niet beperken door de provincie en regio grenzen. Huidig en nieuw verkeer vanuit Scherpenzeel zal leiden tot vergroting van de knelpunten in Renswoude en Woudenberg. Daarom is het van belang dat dit integraal en vanuit het perspectief van de grotere opgaven, in samenwerking tussen uw provincie, de provincie Gelderland en de betrokken regio’s wordt aangepakt.