Afbeelding
foto: Jaap Mak

Onduidelijkheid over gevolgen Zwarte Land II voor verkeer N224

Algemeen

SCHERPENZEEL Karen van den Bergh, gemeenteraadslid voor de VVD, heeft schriftelijke vragen gesteld over de gevolgen van de aanleg van het bedrijventerrein Het Zwarte Land II voor het verkeer op de N224. Ze vindt dat er in memo’s tegenstrijdige informatie gegeven wordt.

Onlangs stuurden de colleges van Scherpenzeel, Woudenberg en Renswoude een brief over de ontwikkeling van het verkeer op de provinciale weg N224 naar de provincies Utrecht en Gelderland. 

Daarin staat: ‘Het verkeer blijft toenemen, niet alleen door de lopende ontwikkeling in Woudenberg, zoals plan Hoevelaar, maar ook de bekende plannen in uitwerking in Scherpenzeel (De Nieuwe Koepel en Zwarteland 2) en Renswoude.’ ‘Hieruit blijkt dat de komst van Zwarte Land II wel degelijk gevolgen heeft voor de hoeveelheid verkeer op de N224, namelijk dat de hoeveelheid verkeer toeneemt,’ vindt Karen van den Bergh. 

Dat vindt Karen van den Bergh opvallend. Ze citeert een memo uit 2021.

In memo 2022-51b over het onderzoek van bureau Goudappel staat daarover: 

‘Door de uitbreiding van het terrein worden de activiteiten van dit bedrijf gecentraliseerd, wat ervoor zorgt dat er minder verkeersbewegingen nodig zijn tussen deze locaties en het tussenliggende wegennet.’

‘Dit gaat, bij nader inzien, alleen over de verkeersbewegingen van het bedrijf Modiform en niet over de gevolgen van de komst van Zwarte Land II voor al het verkeer op de N224,’ stelt Karen van den Bergh.
Modiform heeft 7,5 hectare grond langs het Valleikanaal gekocht .Het bedrijf wil daarvan 2,5 hectare voor een eigen gebouw van 20.000 vierkante meter. 2,5 Hectare is bestemd voor groen en park.

De andere tweeënhalve hectare zijn bedoeld voor nieuwe gebouwen van Scherpenzeelse ondernemers. 

Van den Bergh begrijpt uit de brief dat er in eerste instantie alleen gekeken is maar Modiform, maar dat het hele bedrijfsterrein wel voor extra verkeer zal zorgen. 

Ze wil weten: ‘waarop is de stelling in memo 2022-74 gebaseerd? Is er onderzoek naar gedaan en zo ja, kunnen we dat ontvangen? Wat zijn precies de gevolgen voor het verkeer als het Zwarte Land II wordt gerealiseerd?

Vervolg op pagina 11

Wat merken de Scherpenzelers daarvan? Denk bijvoorbeeld aan: filevorming, geluid, verkeer dat andere routes zoekt.’ Het plan voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein Het Zwarte Land II is omstreden en maakt veel los in het dorp. Mensen vinden de blokkendoos van Modiform niet passen langs het Valleikanaal. Al zijn er plannen om het gebouw in de omgeving in te passen en zal het een deel van het gebouw de grond in gaan.

Rond de gedwongen fusie met Barneveld is er een referendum geweest om naar de mening van de bevolking te vragen. De Stichting ‘Houdt Scherpenzeel Groen en Gezond’ wil nu ook een referendum over de ontwikkeling van het Zwarte Land II houden. Ze hebben waarnemend burgemeester Wimar Jaeger gevraagd dit op te zetten. Hij zou er later dit jaar op terug komen. 

Het college van burgemeester heeft laten weten dat ze zelf geen initiatief voor een referendum zal nemen en dat dit aan de gemeenteraad is. Daar is echter een krappe meerderheid tegen een referendum en voor de ontwikkeling van het Zwarte Land II. 

Meest gelezen