Afbeelding
foto: HSG&G

Gemeente werkt aan revitalisering Zwarte Land I

Algemeen

SCHERPENZEEL De gemeente maakt een plan om het Zwarte Land I te revitaliseren. Ook wordt er op dit moment onderzocht of het mogelijk is om subsidie van de provincie Gelderland voor dit project te krijgen. 

Dat blijkt uit een memo over de ontwikkelingen rond de bedrijventerreinen Zwarte Land I en II.

Voor de tegenstanders van de ontwikkeling van het Zwarte Land II en met name de bouw van een bedrijfshal voor Modiform van 20.000 vierkante meter is de revitalisering van het Zwarte Land I erg belangrijk. 

Zij zijn van mening dat er in dat gebied voldoende kansen voor Scherpenzeelse ondernemers zijn om nieuwe bedrijven neer te zetten of leegstaande gebouwen aan hun wensen aan te passen. 

De mogelijkheden voor Scherpenzeelse ondernemers om op 2,5 hectare te bouwen is een belangrijk argument voor de aanleg van Het Zwarte Land II. 

Het college van burgemeester en wethouders geeft nu aan dat er een plan van aanpak voor het Zwarte Land I gemaakt wordt. Er is ook overleg met de provincie Gelderland over dit onderwerp. 

‘Zoals aangegeven in de beantwoording van de technische vragen van de VVD heeft het college in 2021 opdracht gegeven aan studenten van Hogeschool Utrecht om onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor revitalisering of het toekomstbestendig maken van Zwarte Land. Dit rapport is inmiddels gereed,’ schrijft het college van burgemeester en wethouders.

‘Tevens zijn wij zelf, vanuit de eigen organisatie, in gesprek gegaan met de ondernemers op dit bedrijventerrein wat heeft geresulteerd in een conceptprojectplan,’ aldus het college van burgemeester en wethouders.

‘Omdat we graag gebruik willen maken van de subsidiemogelijkheden binnen provincie Gelderland vindt momenteel afstemming plaats met de provincie over de definitieve projectopzet. 

De besprekingen met provincie Gelderland en Oost NV/HVO over het Plan van Aanpak Revitalisering Zwarte Land lopen nog door. 

Wij zullen de raad informeren zodra het Plan van Aanpak gereed is’, zegt het college van burgemeester en wethouders.

‘Het Plan van Aanpak revitalisering leent zich niet om opgenomen te worden in het ontwerpbestemmingsplan gelet het karakter van een bestemmingsplan. 

Zoals hierboven beschreven komt er een apart Plan van Aanpak Revitalisering Zwarte Land,’ staat in de memo.

Meest gelezen