Afbeelding
foto: Pixabay

Bananen telen lukt niet in Scherpenzeel

Algemeen

Nu tijdens de Scherpenzeelse raadsvergadering op 1 november j.l. het College van B en W en de raadsleden van GBS en SGP rollebollend over straat gingen en de ter visie legging voor onbepaalde tijd is uitgesteld is er wellicht ook een moment van bezinning mogelijk. De ruzie ontstond omdat het ontwerpbestemmingsplan Stationsweg (lees Zwarte Land 2) nogal amateuristisch is voorbereid, niet voorziet in een ordentelijke perceel uitgifte aan de lokale ondernemers en ook een anti speculatiebeding ontbrak.

Er is nogal wat aan de oppervlakte gekomen tijdens de opinieronde die aan de raadsvergadering vooraf ging. Nu Modiform zich heeft gerealiseerd dat een distributiecentrum van tientallen meters hoog niet haalbaar is hebben ze niet de conclusie getrokken dat ze naar elders moeten verhuizen maar zijn ze voornemens het hele gebouw een tiental meters in de grond te laten zakken. Een absurd plan waarvan, zo bleek tijdens de vergadering, de consequenties bij lange na niet waren voorzien.

Zo rekende het CDA voor dat je als je de grond gaat afgraven, er 200.000 kubieke meter zand moet worden weggereden. Dat zijn al gauw veel meer dan tienduizend vrachtwagens die een jaar lang af en aan rijden, dus meer dan twintigduizend vrachtwagen bewegingen over de N224. Overigens had niemand nog een idee waar al de bergen zand dan naar toe moesten. Daarna moeten er nog weer vele duizenden tonnen beton worden aangevoerd de andere kant op. Om een betonnen bak van enkele hectares groot op tien meter diepte te houden is ook een enorm gewicht nodig. Vervolgens moeten er nog enkele kilometers stalen damwanden de grond in worden geheid en daar ben je dan ook al gauw een paar maanden mee bezig. Het is een mega project waar we ons nauwelijks een voorstelling van kunnen maken en wat ook in aanvang al heel wat ellende en overlast zal veroorzaken. Dit soort gebouwen hoort thuis op Europoort of op een groot industrieterrein langs de snelweg maar niet in ons groene dorpje Scherpenzeel.

Bovendien zou het me niet verbazen als door de veranderde grondwaterstand of door het maandenlange gedreun van de heimachines de huizen langs de Stationsweg de nodige schade oplopen en gaan scheuren. Als dat gebeurt, weten we dat de verantwoordelijke instanties zeer goed getraind zijn in het de andere kant op kijken en ook de verzekering geeft niet thuis. Het zal je huis maar wezen!

Nu de Raad van State onlangs heeft bepaald dat ook alle stikstofuitstoot die bij de voorbereidingen vrijkomt moet worden meegeteld kan ook dat hoofdstuk van het ontwerpbestemmingsplan worden herschreven. Al die vrachtwagen bewegingen zorgen voor een berg stikstof en zet de haalbaarheid van het hele project behoorlijk op de tocht. Zeker als we bedenken dat Scherpenzeel ook nog heel veel huizen wil bouwen. De stikstof bijlage rammelde overigens toch al aan alle kanten dus dit kan er ook nog wel bij.

De natuur bijlage kan overigens ook zo in de prullenbak. Ik heb nog nooit een ontwerpbestemmingsplan gezien waarin de natuurwaarden zo onvolledig en slordig zijn weergegeven. Zo wordt geconcludeerd dat de dichtstbijzijnde dassenburcht op ongeveer een kilometer afstand ligt terwijl al breeduit in de kranten heeft gestaan dat er een enorme burcht, die al tientallen jaren door diverse dassenfamilies bewoond wordt, in de heel directe omgeving van het gebied ligt. Deze voedselgronden zijn dan ook wel degelijk cruciaal voor het voortbestaan van deze burcht en hier lopen deze plannen dan ook met een enorme knal tegen de Natuurbeschermingswet aan. Geen zichzelf respecterende provincie kan zich permitteren dit gegeven te negeren.

Datzelfde geldt voor de overwinteringsfunctie voor veel stand- en trekvogels waar nog met geen woord over gerept wordt. Het eco bureautje, dat een paar vluchtige werkbezoekjes heeft gebracht aan het gebied, heeft meer weg van een “witwas bureau” dat opschrijft wat de klant graag wil, dan een serieus onderzoeksinstituut.

Al met al ontwikkelt zich dit dossier tot een redelijk rampzalige soap en het college had er dan ook wijs aan gedaan ons voorstel voor een referendum of peiling te omarmen. Gewapend met die uitslag, waarbij vermoedelijk meer dan 90% van de ondervraagden de plannen had afgewezen, had ze vervolgens zich eervol kunnen terug trekken. Niet fijn natuurlijk om met die boodschap naar je vriendjes op het Zwarte Land 1 te gaan, maar ja, leuker kunnen we het niet maken. Nu het referendum niet doorgaat zal onze Stichting er alles aan doen, als het plan ooit nog ter inzage wordt gelegd, om alle inwoners van Scherpenzeel en Woudenberg in de gelegenheid te stellen bezwaar te maken tegen dit megalomane plan. Wellicht dat er dan toch nog, net als bij een aantal andere politieke partijen in Scherpenzeel, sprake zal zijn van een voortschrijdend inzicht.

Tot slot nog dit. Jaren geleden vroegen mijn kleinkinderen van een jaar of zes oud, of ik een moestuintje voor ze wilde aanleggen. Ik heb direct de spa in het gazon gezet en gevraagd wat we moesten gaan verbouwen: boerenkool, worteltjes, noem maar op. Ons jongste kleinkind had een duidelijke wens: een bananenboom. Ik heb toen, tot haar teleurstelling, moeten uitleggen dat bananen telen is Scherpenzeel niet lukt. Ik denk dat het de hoogste tijd wordt dat GBS en de SGP samen met diezelfde bananenboodschap naar Modiform gaan.

Stichting Houd Scherpenzeel Groen en Gezond. Nico de Haan.