Afbeelding
foto: HSG&G

Wrevel over gang van zaken rond Zwarte Land II

Algemeen

SCHERPENZEEL De coalitiepartijen zijn tijdens de gemeenteraadsvergadering hard gebotst met het college van burgemeester en wethouders over het advies om het bestemmingsplan voor het bedrijventerrein Zwarte Land II ter inzage te leggen.

Deze partijen willen bijvoorbeeld in het bestemmingsplan vastleggen dat de beschikbare grond naar Scherpenzeelse ondernemers gaat. Volgens wethouder Gerard van Deelen was dat niet mogelijk. De SGP, Fractie Van Dijk en GemeenteBelangen Scherpenzeel zijn voorstander van de ontwikkeling van Het Zwarte Land II. Ze hebben echter altijd gesteld dat ze niet bij het kruisje zouden tekenen en een eigen afweging wilden maken.

René Inkenhaag, gemeenteraadslid voor GemeenteBelangen Scherpenzeel, diende een voorstel in, waarin stond dat in het bestemmingsplan geregeld moest worden dat Scherpenzeelse bedrijven voorrang krijgen bij de uitgifte van grond op het bedrijventerrein. Ook wilde hij het beheer en de duurzaamheid van het terrein vast leggen.

Gerard van Deelen legde uit dat hij deze wensen begreep. ‘Maar zulke zaken landen niet in het bestemmingsplan. Daarvoor moeten we een aanvullende overeenkomst sluiten. Daar kunnen we dit soort zaken regelen. We zijn druk aan het onderhandelen over deze onderwerpen en hopen dat we tot overeenstemming kunnen komen voor we het bestemmingsplan ter inzage leggen.’ In het voorstel stond dat het bestemmingsplan niet ter inzage gelegd mocht worden voor dit geregeld was.

Gerard van Deelen was ongelukkig met die voorwaarde. ‘Ik kan procedureel niet zo maar het bestemmingsplan tegenhouden. Zo werkt het niet. En die voorwaarden komen toch niet in het bestemmingsplan, maar in de aanvullende overeenkomst.’ Inkenhaag noemde zijn voorstel een amendement. Waarnemend burgemeester Wimar Jaeger was van mening dat het eerder een motie was. Van Deelen was het daarmee eens. Hij stelde voor om het amendement een motie te noemen. Henk Brons, fractievoorzitter van GemeenteBelangen Scherpenzeel, was het daar helemaal niet mee eens. ‘U wilt er alleen maar een motie van maken, zodat u die naast u neer kan leggen. We noemen het een amendement en dan moet u het volgen.’ Tijdens de discussie greep Jaeger in. ‘We gaan schorsen en met elkaar overleggen. Dit gaat niet goed zo.’

Na tien minuten ging de vergadering verder en had niemand behoefte om nog verder op het onderwerp in te gaan.