Afbeelding
foto: Agnes Blok

Raad tegen verplichte uitkoop boeren

Algemeen

SCHERPENZEEL De meerderheid van de gemeenteraad wil absoluut niet dat boeren gedwongen uitgekocht worden. Dat bleek tijdens de discussie over de Contourennotitie landelijk gebied van de Regio Foodvalley in de commissie.

De Regio Foodvalley is druk bezig met het beleid in het landelijk gebied vorm te geven. De meerderheid van de gemeenteraad was redelijk tevreden over de toekomstplannen. ‘We zijn een topregio op agrarisch gebied,’ stelde Maarten Zwankhuizen, fractievoorzitter van de SGP, vast. ‘Het beleid moet er op gericht zijn dat ook te blijven.’ ‘De regio Foodvalley is wereldberoemd vanwege de kwaliteit van de producten, die we produceren. Daar moeten we trots op zijn en zorgen dat dit zo blijft,’ vond Niels Goes, gemeenteraadslid voor het CDA. Beide sprekers wezen op het belang van een goed Gelders beleid op het gebied van stikstofreductie bij de boeren. De provincie heeft eigen plannen om de gestelde doelen te halen. ‘Dit zijn altijd nare discussies,’ constateerde Maarten Zwankhuizen. ‘Er zijn veel belangen mee gemoeid.’

De meerderheid van de gemeenteraad zag niets in het gedwongen uitkopen van boeren. ‘De boeren moeten perspectief hebben,’ vond Ineke Schimmel, gemeenteraadslid voor GemeenteBelangen Scherpenzeel. ‘Boeren moeten zeggenschap over hun eigen bedrijf houden.’ ‘Dorpen en gemeenschappen komen in de problemen als de agrarische stand verdwijnt. Wie onderhoudt dan het buitengebied?’ vroeg Niels Goes zich af. Hij wees op het belang voor de werkgelegenheid die door boeren wordt geschapen. ‘En denk ook aan aanverwante bedrijven. De boeren zijn een belangrijk onderdeel van de gemeenschap.’ Hij pleitte voor betrokkenheid bij en verbondenheid met de boerenbedrijven.

Hij toonde zich een fel tegenstander van verplichte onteigening van boeren. ‘Dat levert alleen maar polarisatie op. Geen vitaal platteland zonder gezonde boerenstand,’ stelde hij. Karen van den Bergh, gemeenteraadslid voor de VVD, steunde het standpunt van de meerderheid. ‘Maar worden we uiteindelijk niet overruled? Dan bieden we boeren schijnzekerheid.’ Annet van Riel, fractievoorzitter van Pro Scherpenzeel, toonde zich ook geen voorstander van verplichte uitkoop. Ze hield wel een slag om de arm. ‘Dat moeten we alleen doen als het echt, echt niet anders kan.’ ‘Er zijn veel mensen die grote liefde voor de natuur hebben,’ vond Maarten Zwankhuizen. Hij constateerde dat die mensen soms doorslaan. ‘De koeien staan binnen en de wolven lopen buiten. Wolven verwonden andere dieren.’

In het stuk werd een lans gebroken voor kalender landbouw. De gewassen moeten voor een bepaald moment geoogst worden, anders kan het niet meer. Daar werd Zwankhuizen niet blij van. ‘De opstellers hebben meer verstand van de wc kalender dan van een groeikalender,’ schamperde hij. Zwankhuizen maakte zich zorgen over de status van overgangsgebieden. Dat zijn gebieden die aan de grenzen van Foodvalley liggen. ‘Wat is de status van onze regels in die gebieden?’ vroeg hij zich af. Hij wees op Woudenbergse boeren. ‘In Scherpenzeel gelden een aantal regels, maar aan de andere kant van de sloot zijn er weer andere regels. Dat vind ik ingewikkeld.’