Afbeelding
foto: VVD Scherpenzeel

Zorgen over nieuwbouw door uitspraak Raad van State

Algemeen

SCHERPENZEEL Heeft de uitspraak van de rechter over de compensatie van productie bij woningbouw invloed op de nieuwbouwprojecten in Scherpenzeel. Dat wil Annet van Riel, fractievoorzitter van Pro Scherpenzeel, weten. Ze stelde schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders. 

De gemeente heeft plannen voor de nieuwbouwwijken Zelder en De Nieuwe Koepel. Daar moet vooral voor Scherpenzelers gebouwd worden. Ook zijn er plannen voor nieuwbouw op andere plekken in het dorp.

De Raad van State heeft onlangs bepaald dat de vrijstelling voor stikstof niet voldoet aan de Europese richtlijnen.

‘Sinds 1 juli 2021 bevat de Wet natuurbescherming de bouwvrijstelling. De bedoeling daarvan was dat bij de vergunningverlening voor een project geen rekening hoefde te worden gehouden met de stikstofuitstoot van bepaalde bouwactiviteiten. Het werd hierdoor eenvoudiger om vergunningen te verlenen voor bouw- en infrastructurele projecten. Volgens de wetgever leidde de bouwvrijstelling niet tot aantasting van Natura 2000-gebieden dankzij een breder ‘robuust en effectief pakket aan maatregelen’. Volgens de wetgever leidt dit totale pakket van maatregelen, samen met de autonome daling van de stikstof, op een landelijk ‘hoger schaalniveau’ tot een zodanig grote verbetering van de natuur, dat de stikstofgevolgen van activiteiten tijdens de bouwfase daartegen zouden wegvallen,’ legt de website van de raad van State uit.

De Raad van State geeft aan: ‘De bouwvrijstelling stikstof voldoet niet aan het Europese natuurbeschermingsrecht. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State kan daardoor niet anders dan constateren dat de bouwvrijstelling niet gebruikt mag worden bij bouwprojecten. Hoewel de bouwvrijstelling daarmee van tafel is, betekent dat niet dat er nu een algehele bouwstop geldt. Net als in de situatie vóórdat de bouwvrijstelling werd ingevoerd, blijft het mogelijk om per project onderzoek te doen naar de mogelijke gevolgen van de uitstoot van stikstof. Dit staat in een tussenuitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (2 november 2022) in de zaak over het zogenoemde Porthos-project.’

Van Riel wil weten of deze uitspraak gevolgen voor de bouwplannen heeft en wat die eventuele gevolgen dan inhouden. De Woudenbergse nieuwbouwwijk Hoevelaar heeft geen last van de uitspraak, omdat die niet in de buurt van een natura 2000 gebied ligt.