Afbeelding
foto: Jaap Mak

Extra verkeer door Zwarte Land II

Algemeen

SCHERPENZEEL De centralisatie van bedrijven van Modiform op het Zwarte Land II zal zorgen voor minder dan 1 procent extra verkeer op de N224. De vestiging van andere bedrijven zal meer verkeer op de provinciale weg veroorzaken. 

Dat blijkt uit antwoorden van het college van burgemeester en wethouders op schriftelijke vragen van Karen van den Bergh, gemeenteraadslid voor de VVD. De VVD is tegenstander van de aanleg van Het zwarte Land II. Ze zet in op revitalisering van Het Zwart Land I en wil daarna kijken of de realisatie van het Zwarte Land II noodzakelijk is. Van den Bergh wilde graag weten hoe de aanleg van het bedrijventerrein de hoeveelheid verkeer op de N224 zou beïnvloeden. 

In een eerder memo liet het college van burgemeester en wethouders weten dat de aanleg van het terrein niet tot extra verkeer zal leiden. Van den Bergh citeert dat memo: ‘Door de uitbreiding van het terrein worden de activiteiten van dit bedrijf gecentraliseerd, wat ervoor zorgt dat er minder verkeersbewegingen nodig zijn tussen deze locaties en het tussenliggende wegennet.’ ‘Dit gaat, bij nader inzien, alleen over de verkeersbewegingen van het bedrijf (= Modiform) en niet over de gevolgen van de komst van Zwarte Land II voor al het verkeer op de N224,’ concludeerde Van den Bergh. ‘Onlangs zijn door de gemeentes Woudenberg, Renswoude en Scherpenzeel brieven gestuurd aan de provincies Utrecht en Gelderland. Daarin staat: “Het verkeer blijft toenemen, niet alleen door de lopende ontwikkeling in Woudenberg, zoals plan Hoevelaar, maar ook de bekende plannen in uitwerking in Scherpenzeel (De Nieuwe Koepel en Zwarte Land II) en Renswoude.”,’ schrijft Van den Bergh. ‘Hieruit blijkt dat de komst van Zwarte Land II wel degelijk gevolgen heeft voor de hoeveelheid verkeer op de N224, namelijk dat de hoeveelheid verkeer toeneemt.’ Zij wilde weten of dit onderzocht was.
‘Volgens het onderzoeksrapport van Modiform uit 2019 wordt door herlocatie van bedrijfsvestigingen na realisering van Zwarte Land II een lichte toename van verkeer op de N224 verwacht van minder dan 1 procent - dus alleen van Modiform - , op een totale verkeersintensiteit op de N224 van rond de 12.000 motorvoertuigen per etmaal,’ antwoordt het college van burgemeester en wethouders.

‘Over de verkeersproductie van de overige bedrijven in Zwarte Land II heeft Goudappel Coffeng in hun verkeersrapport van 2021 een indicatie gegeven, op basis van landelijke kengetallen. Deze geven een totale verkeersproductie aan van 310 motorvoertuigen per etmaal waarvan 60 vrachtauto’s - dus exclusief Modiform -. Op dit moment moeten we het doen met deze kengetallen, omdat nu nog niet bekend is welke bedrijven zich behalve Modiform op Zwarte Land II precies zullen vestigen,’ aldus het college van burgemeester en wethouders. ‘Verder kunnen we nu ook nog niet precies aangeven hoe deze aantallen zich verdelen over de N224 en het overige gemeentelijke wegennet en dus ook niet wat de bewoners van Scherpenzeel daarvan zullen gaan merken,’ stelt het college van burgemeester en wethouders.