Eric van der Burg, staatssecretaris Justitie en Veiligheid, asiel, mensenhandel, migratie
Eric van der Burg, staatssecretaris Justitie en Veiligheid, asiel, mensenhandel, migratie / foto: Rutger Rog

Verwarring over spreidingswet

Algemeen

SCHERPENZEEL De gemeenten vinden de nieuwe spreidingswet voor asielzoekers onduidelijk en willen dat de regering met heldere afspraken komt. Ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de provincies zijn verre van tevreden met de huidige opzet van de wet.

Eric van der Burg, staatssecretaris voor asielzaken, heeft de laatste maanden veel werk gemaakt van een spreidingswet voor asielzoekers. De doorstroming in de asielketen liep vast. Van der Burg vond dat dit de schuld van de gemeenten was, omdat ze te weinig deden om de problemen op te lossen. Hij verweet de gemeentebestuurders dat ze te weinig deden om hun collega’s te helpen.

Dat had ook met de voorwaarden van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) te maken. Ze stelde dat gemeenten alleen asielzoekers konden opvangen als ze een plek hadden waar minimaal 100 mensen één jaar onderdak geboden kon worden. Voor een gemeente als Scherpenzeel is dat een hele opgave. 

Van der Burg wilde dat elke gemeente met een plan kwam voor de opvang van asielzoekers. Als dat niet gebeurde, zouden de provincies gemeenten kunnen dwingen mensen op te nemen.

Waarnemend burgemeester Wimar Jaeger is de laatste maanden druk bezig geweest een plek te vinden om asielzoekers onderdak te geven. Hij overwoog noodwoningen neer te zetten. Maar zijn zoektocht leverde geen geschikte plek op. 

Er was ook weinig haast, want in de coalitie was er veel ruzie over de spreidingswet. Vooral de VVD-fractie in de Tweede Kamer en een deel van de VVD-achterban zag helemaal niets in de spreidingswet. Minister-president Mark Rutte moest uit Egypte komen om de fractie te overtuigen.

De nieuwe regels zijn dat om asielzoekers op te vangen een gemeente een plek moet hebben, waar ze minimaal 100 mensen voor vijf jaar kan opvangen.    

Als ze niet met een oplossing komen, kan de provincie hen dwingen. 

De VNG vindt de regels volstrekt onduidelijk. Ook vindt de Vereniging dat er gekeken moet worden naar het aantal inwoners van de gemeente. Kleinere gemeenten zouden minder asielzoekers moeten opnemen, zodat de verhouding tussen inwoners en asielzoekers niet uit balans raakt.  

De VNG zou het oneerlijk vinden als een gemeente als Scherpenzeel evenveel asielzoekers zou moeten opnemen, als bijvoorbeeld Leusden dat ongeveer drie keer zo groot is. De provincies geven aan dat ze de regels onduidelijk vinden.