Chris van den Berg
Chris van den Berg Martine Buitenhuis

Column: Chris van den Berg, fractievoorzitter CDA

Algemeen

Gemeente: help(t) bij armoede!

Uit allerlei onderzoeken blijkt dat Nederland één van de rijkste landen ter wereld is. Niet alleen als we naar de wereld in zijn geheel kijken, maar ook binnen het rijke Europa scoort Nederland steeds uitstekend. Op vrijwel alle ranglijstjes staan we in de top-tien van landen met het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner. Dat is een mooi resultaat, waar we met recht trots op mogen wezen. 

Maar, zoals met alle statistieken, moet je achter de cijfers kijken, om na te gaan of je wel een juist en volledig beeld hebt. Een hoog gemiddeld inkomen zegt niets over de verdeling van de inkomens. Wat heeft een bijstandsvader met twee jonge kinderen aan een gemiddeld inkomen, wanneer hij niet kan rondkomen? Door de torenhoge energieprijzen, de inflatie van de voedselprijzen, de dure brandstof, en de fors gestegen huurprijzen van woningen, leven veel Nederlanders onder de armoedegrens. Dat betekent in veel gevallen dat er geen geld is om een verjaardag te vieren, lid te worden van een sportclub, met vakantie te gaan, nieuwe kleren te kopen of zelfs maar te ontbijten voordat een kind naar school gaat. Het aantal mensen dat door de voedselbank wordt geholpen is nog nooit zo groot geweest! En dat in een van de rijkste landen ter wereld.

Het is in ons land een goede traditie, dat we mensen helpen die in nood verkeren. Dat deden we al in de Middeleeuwen, en dat doen we ook nu. Naast de directe omgeving van mensen in nood, zoals familie of kerken, ligt er ook een taak voor de overheid, zowel voor de landelijke overheid als voor de gemeente. Dus ook voor Scherpenzeel. In grote lijnen staat onze gemeente er wel goed op. Er is vaak vroeg contact met mensen in problemen en de gemeente helpt bij het oplossen ervan. Dat is het voordeel van een gemeente met korte lijnen tussen bestuur en burgers. Toch blijven er nog wel wat verbeterpunten over. Ik noem er twee. Vorig jaar was er nogal wat te doen over een mevrouw in Friesland die een bijstandsuitkering genoot, maar door haar familie regelmatig een grote tas met boodschappen kreeg toegestopt. Toen de gemeente daarachter kwam, moest deze dame een groot deel van haar uitkering terugbetalen, tot verontwaardiging van velen. Minister Schouten bereidt nu wetgeving voor, die het mogelijk maakt om, tot 1200 euro, giften te mogen aannemen, of bij te verdienen, zonder dat dit leidt tot terugbetaling van de uitkering. Deze wet gaat echter niet voor 1 januari 2024 in. Daar heb je nu dus weinig aan. De gemeente Scherpenzeel staat echter niets in de weg om dit vanaf nú al te gedogen. Er zijn meer gemeentes die dit doen. 

Een tweede concreet verbeterpunt betreft de mogelijkheid om bepaalde belastingen kwijt te schelden. Ik denk hierbij met name aan gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van de OZB. Je kunt in een mooi huis wonen, maar met stenen kun je geen boodschappen doen. En voor de belasting van een hond kun je wel kwijtschelding krijgen.

Meest gelezen