Van links naar rechts: wethouders Evert van de Glind, Henk Vlastuin en Gerard van Deelen, burgemeester Marieke Teunissen, gemeentesecretaris Robert ’t Hoen en wethouder Izaäk van Ekeren
Van links naar rechts: wethouders Evert van de Glind, Henk Vlastuin en Gerard van Deelen, burgemeester Marieke Teunissen, gemeentesecretaris Robert ’t Hoen en wethouder Izaäk van Ekeren / foto: Gemeente Scherpenzeel

Raad worstel met visie van college op welzijn en Sociaal Domein

Algemeen

SCHERPENZEEL De gemeenteraad worstelt met het Sociaal Domein Beleidskader en de visie Welzijn van het college van burgemeester en wethouders. Dat bleek tijdens de opinieronde. Enkele fracties vonden de plannen veel te ambitieus. Wethouder Henk Vlastuin was juist blij dat de lat hoog gelegd werd.

Karen van den Bergh, gemeenteraadslid van de VVD, wilde weten of er een zogeheten nulmeting is voor het Sociaal Domein en of er duidelijke doelen zijn, wat de gemeente wil bereiken met het beleid. ‘Als we dat kunnen meten, weten we ook welke beleidspunten werken en welke niet,’ zei Van den Bergh.

Er was verbazing bij de raadsleden dat in de vorige vergadercyclus meer dan drie ton aan de reorganisatie van het Sociale Domein was gegeven en dat er nu alweer plannen op tafel lagen. Het leek hen verstandiger om eerst de basis goed neer te zetten en dan weer nieuw beleid te maken. 

Bovendien wilden diverse fracties weten hoe ze de uitvoering van het beleid konden controleren. 

Wethouder Henk Vlastuin was daar duidelijk en beslist over. ‘U haalt nu het hoe en wat door elkaar. De gemeenteraad bepaalt wat we gaan doen. Het college van burgemeester en wethouders gaat over de uitvoering. We overleggen met onze partners en daar heeft u verder geen stem in.’   

Vlastuin beloofde wel dat hij de plannen voor de aanpak van het Sociaal Domen naar de gemeenteraad wilde sturen, maar dan wel ter informatie. 

De fractie van Pro Scherpenzeel miste de concrete doelen in het plan. ‘Is het wel een plan?’ was de vraag. Vlastuin vond dat concrete plannen op het bordje van het college van burgemeester en wethouders lagen. Dat was volgens hem weer de verwisseling van hoe en wat. Pro Scherpenzeel noemde de visie een vrijbrief om van alles te gaan doen zonder overleg met de raad en was daar niet blij mee. 

Henny van Dijk, fractievoorzitter van de fractie Van Dijk, vroeg of de visie nog nader uitgewerkt zou worden. Ze meende dat daar in de visie op werd gezinspeeld. 

Henk Vlastuin verklaarde dat hij met de partners zou overleggen en dan zouden ze samen plannen maken. Deze visie zou de basis voor het beleid zijn. ‘Misschien hebben we voor sommige onderwerpen geld nodig. Dat vragen we dan aan u en dan kunt u uw mening geven over ons voorgenomen beleid.’