Afbeelding
foto: Jaap Mak

Onderzoek naar kwijtschelding OZB

Algemeen

SCHERPENZEEL Chris van den Berg, fractievoorzitter van het CDA, zal samen met ambtenaren uitzoeken of het mogelijk is inwoners geheel of gedeeltelijk de Onroerend Zaak Belasting (OZB) kwijt te schelden. 

De gemeenteraad behandelde in de raadsvergadering een voorstel om inwoners met financiële problemen bepaalde belastingen kwijt te schelden.

Chris van den Berg vond het jammer dat de OZB niet bij de mogelijkheden stond en dus stelde hij voor ook deze belasting op te nemen. 

‘Mensen komen in de financiële problemen door de inflatie en de hoge energieprijzen. Ook stijgt de OZB. We moeten kijken of we mensen niet kunnen helpen door geheel of gedeeltelijk de OZB kwijt te schelden,’ aldus Van den Berg. ‘We moeten oog voor leed van onze medeburgers hebben.’ In de opinieronde had wethouder Izaäk van Ekeren uitgelegd dat dit wettelijk gezien niet mogelijk was.

Chris van den Berg had dat uitgezocht en was tot de conclusie gekomen dat het wettelijk gezien wel kon. ‘Amsterdam heeft zo’n regeling en Amersfoort ook. Ik voel me op het verkeerde been gezet.’ 

‘Amsterdam en Amersfoort doen wel vaker dingen die wij liever niet doen,’ antwoordde Henk Brons, fractievoorzitter van GemeenteBelangen Scherpenzeel. 

Hij vroeg zich af of het eerlijk naar de andere burgers was als de ene wel kwijtschelding kreeg en de ander niet. ‘Het is lastig om hier regels voor te maken. Dit wordt een circus.’ 

Chris van den Berg begreep dat het lastig was. ‘Veel huiseigenaren hebben overwaarde. Maar het is lastig om stenen om te zetten in geld. Hoe moet je dat beoordelen?’

Maarten Zwankhuizen, fractievoorzitter van de SGP, vond de vergelijking met Amsterdam en Amersfoort niet goed, omdat die gemeenten veel groter zijn. ‘Laten we eens kijken hoe Woudenberg en Renswoude met dit probleem omgaan.’ 

Maarten Zwankhuizen had ook nog een principiele vraag. ‘Dit probleem wordt veroorzaakt door de landelijke overheid. De landelijke overheid zou dit moeten oplossen, maar doet dat niet. We kunnen wel een oplossing zoeken en er geld insteken. Maar is dat onze rol?’

De fracties riepen Chris van den Berg op om zelf onderzoek te doen hoe andere gemeenten dit doen en te kijken of Scherpenzeel voldoende regelingen had om mensen in nood toch te helpen zonder weer een nieuwe set regels in te voeren. Van den Berg beloofde dat hij het onderzoek zou doen.