Afbeelding
foto: Niels Wolterink

Gemeente vraagt provincie haar standpunten te herzien

Algemeen

SCHERPENZEEL Het college van burgemeester en wethouders plaatst een aantal kanttekeningen bij de plannen van de provincie Gelderland voor de energietransitie, bijvoorbeeld voor windmolens. Het college noemt het beleid niet consistent en zegt dat er onvoldoende rekening is gehouden met Scherpenzeels beleid. Ook moet er meer overleg met de provincie Utrecht plaatsvinden. Dat blijkt uit een brief die het college naar Arnhem stuurde.

De provincie Gelderland publiceerde een onderzoeksagenda naar de kansen voor de energietransitie. Hij staat bekend als Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau plan-MER voor windbeleid en RES (NRD). Hierin wordt onder meer behandeld hoe de provincie met de opwek van windenergie om wil gaan. In het begin van de brief staat: ‘In uw onderzoeksagenda geeft u aan dat u op voorhand geen rekening houdt met gemeentelijk beleid. Dat vinden wij een gemiste kans. Het gemeentelijke en provinciale beleid ligt aan de basis van de door ons beide vastgestelde RES Foodvalley.’  ‘Eén van uw doelen met deze NRD is het genereren van draagvlak. Het niet meenemen van de gemeentelijke randvoorwaarden, zoals opgenomen in de vastgestelde RES, draagt hier niet aan bij. We vragen u dan ook dit uitgangspunt te heroverwegen. Tevens willen we hierbij aangeven dat de kaartjes, zoals opgenomen in deze NRD, onvoldoende duidelijkheid geven voor onze inwoners. Deze onduidelijkheid zorgt voor onrust,’ aldus het college.

Het college van burgemeester en wethouders vindt dat de provincie zich veel te weinig aantrekt van de regels, die de gemeente zelf voor de plaatsing van windmolens heeft neergelegd. Ook heeft de provincie te weinig oog voor andere manieren om energie op te wekken. Het college van burgemeester en wethouders vraagt de provincie haar standpunt te heroverwegen. Verder vindt Scherpenzeel dat Gelderland weinig aandacht besteed aan de bijzondere plek van dit dorp vlakbij de provincie Utrecht en buurgemeente Woudenberg. Het college schrijft: ‘Gezien onze ligging nabij provincie Utrecht is ook hun onderzoek voor ons relevant. Het zou prettig zijn als uw onderzoeken op elkaar afgestemd worden, zodat ze voor onze inwoners eenvoudiger te begrijpen zijn. We constateren nu dat de aanpak op diverse punten verschilt, zoals een ander type referentiewindturbine en ander beoordelingskader. Overigens zijn voor ons niet alleen de Gelders en Utrechtse buren in de regio Foodvalley relevant, maar ook onze Utrechtse buurgemeente Woudenberg. We verzoeken u daarom dringend geregeld afstemming te zoeken met de provincie Utrecht.’