Afbeelding
foto: Constanja de Vries

Toch overleg toekomst Breehoek

Algemeen

SCHERPENZEEL Het bestuur van de Stichting Breehoek en het college van burgemeester en wethouders onderzoeken mogelijkheden om een passende oplossing te vinden voor het meningsverschil over de toekomst van het Kulturhus. Het belang van de Scherpenzelers staat in dit onderzoek voorop.

Het bestuur van de Stichting en het college van burgemeester en wethouders hebben dinsdag 16 mei onder voorzitterschap van burgemeester Marieke Teunissen een constructief gesprek gehad over het conflict over de toekomst van De Breehoek. Het college van burgemeester en wethouders maakte in december bekend dat ze een verschil van mening had met het Stichtingsbestuur. In het verleden hebben beide partijen afspraken met elkaar gemaakt. 

Ze verschillen ernstig van mening wat die afspraken exact inhouden. Het college van burgemeester van wethouders vond dat ze zich verplicht had te onderzoeken of en wat ze voor De Breehoek kon doen. Het college was van mening dat ze zich had ingezet voor de oplossong van dit probleem. Daarmee had de gemeente haar belofte gestand gedaan. Het Stichtingsbestuur meende dat de gemeente zich verplicht had mee te werken aan een oplossing. Aangezien er nog geen oplossing was, kon de gemeente zich nog niet terug trekken. Beide partijen schreven over en weer boze brieven en de communicatie kwam stil te liggen. 

Wethouder Gerard van Deelen vertelde tijdens de opinieronde dat beide partijen een constructief gesprek hadden gevoerd, op uitnodiging van het Stichtingsbestuur. ‘We zijn van mening dat we met een gezamenlijke inspanning een passende oplossing kunnen vinden. Deze oplossing moet het beste voor de inwoners van Scherpenzeel zijn,’ aldus Van Deelen. 

Overigens zijn beide partijen het nog niet eens over de inhoud van de gemaakte afspraken. ‘We doen de zoektocht met respect voor beide invalshoeken,’ meldde wethouder Van Deelen. 

Floris Valkenburg, fractievoorzitter van de VVD, toonde zich verheugd dat er nu weer gesproken wordt.