Afbeelding
foto: redactie

Toch tekort voor gemeente

Algemeen

SCHERPENZEEL De gemeente Scherpenzeel heeft het boekjaar met een tekort van iets meer dan twee ton afgesloten. Toch wel een tegenvaller, want in de begroting was er nog sprake van een overschot van meer dan 3 ton. ‘De cijfers vallen uiteindelijk tegen. Dat is niet het eerste jaar dat dit gebeurt,’ constateerde Chris van den Berg, fractievoorzitter van het CDA.

‘We schrijven ook liever zwarte cijfers,’ gaf wethouder Izaäk van Ekeren toe. ‘In een jaar gebeurt er veel.’ Nico Visser, gemeenteraadslid voor de SGP, vroeg zich tijdens de opinieronde af of Scherpenzeel wel streng genoeg op budgetoverschrijdingen lette. In de jaarcijfers wordt een aantal overschrijdingen van 12.500 euro of minder genoemd.

‘Dat zijn er in totaal 55 voor een bedrag van 72.000 euro. Dat lijkt me veel, te veel,’ constateerde Visser. ‘Het is echt niet zo dat we het geld over de balk smijten,’ antwoordde Van Ekeren. ‘We houden die overschrijdingen echt wel in de gaten. Vaak zijn ze noodzakelijk en kunnen we weinig doen om die uitgaven tegen te houden. We hebben er niet zoveel grip op.’ 

Meerdere fracties maakten zich zorgen over deze overschrijdingen en vonden het te gemakkelijk dat Izaäk van Ekeren verklaarde dat het nu eenmaal lastig was om greep op de uitgaven te krijgen. 

De grootste kostenpost was echter weer het Sociaal Domein met onder meer de jeugdzorg en huishoudelijk hulp. Veel gemeenten worstelen met dit taakveld, zo ook Scherpenzeel. 

Het rijk geeft iedere gemeente jaarlijks een bedrag om dit werk uit te voeren. Als gemeenten geld te kort komen, moeten ze dat uit eigen zak bijpassen. Gemeenten en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) klagen dat dit bedrag te laag is. Hierdoor komen ze in de financiële problemen. Een commissie van wijze mannen heeft de materie onderzocht en constateerde dat de gemeenten inderdaad te weinig geld krijgen. Meer geld leverde dat echter nog niet op.   

De grootste inkomstenbron van gemeenten is de uitkering uit het Gemeentefonds. De landelijke overheid hanteert een ingewikkelde verdeelsleutel om te bepalen hoeveel iedere gemeente ontvangt. ‘We zeggen vaak dat deze uitkering de grootste onzekerheid in onze financiële boekhouding is. Tot nu toe is het nog niet tegengevallen,’ zei Van Ekeren.  

Uiteindelijk toonden de fracties zich tevreden met de jaarcijfers. 2022 was een bewogen jaar voor de gemeente en financieel ‘is dat niet beroerd uitgepakt,’ verklaarde Henk Brons, de fractievoorzitter van GemeenteBelangen Scherpenzeel. ‘Ik zou niet in uw plaats willen staan.’