Afbeelding
foto: HSG&G

Revitalisering Zwarte Land

Algemeen

SCHERPENZEEL De gemeente Scherpenzeel wil samen met ondernemers het Zwarte Land I revitaliseren. Dat bleek tijdens een werkontbijt bij Interface. Er zijn onder meer plannen voor een vrij liggend fietspad op het bedrijventerrein. De gemeente riep de ondernemers op mee te denken over de herinrichting van het gebied.

Ronald Eibrink, projectleider beheer buitenruimte, en Jeroen Veenstra, tactisch integraal beheerder buitenruimte, presenteerden woensdagochtend namens de gemeente plannen om Het Zwarte Land I te revitaliseren. Het Zwarte Land I bestaat ongeveer 40 jaar. De tijden zijn veranderd, dus ook de behoeften van de bedrijven. Daar wil de gemeente op inspelen met de inbreng van ondernemers. Veenstra vertelde de aanwezigen over de kansen en denkrichtingen op Het Zwarte Land I. Het is de bedoeling dat de bezoekers meer het idee krijgen dat ze op een bedrijventerrein zijn. Ook is het een plan om kwetsbare weggebruikers meer veiligheid te bieden. Werknemers zouden dan bijvoorbeeld in de lunchpauze een wandeling ter ontspanning kunnen maken. Ook zou het voor mensen aantrekkelijker worden om op de fiets naar hun werk te gaan. ‘Op het Zwarte Land I staat de brandweerkazerne en de gemeentewerf. Ik weet dat veel collega’s op de fiets naar hun werk gaan. We willen hen meer veiligheid bieden,’ aldus Veenstra. Dat zou moeten gebeuren door de aanleg van een voet- en fietspad. De gemeente overweegt om het kruispunt Industrielaan en Zwarteland opnieuw in te richten. Dat zou de overzichtelijkheid van dat punt verbeteren. Ook stelt de gemeente voor om de inritten te optimaliseren. ‘Er zijn veel grote inritten,’ aldus Veenstra. ‘Die worden lang niet optimaal gebruikt.’ De optimalisatie kan gestalte krijgen door verplaatsing of verkleining van de inritten. Ook kunnen inritten opgeheven worden. Veenstra vond het ook belangrijk dat bedrijven hun zichtbaarheid vergroten en verbeteren. Zo ziet het bedrijventerrein er vriendelijker uit. Bovendien maakt een grotere zichtbaarheid de kans op inbraken en vernielingen kleiner. Voorbijgangers kunnen dan beter zien wat er op de kavels gebeurt. De gemeente denkt dat deze maatregelen zorgen voor waardevermeerdering van Het Zwarte Land I. Deze vermeerdering zit er in dat de snelheid van automobilisten omlaag gaat. Zo hebben ze meer tijd voor waarneming van de andere weggebruikers. Dat komt de veiligheid ten goede. Door de verkeersgebruikers te scheiden wordt het bedrijventerrein veiliger en overzichtelijker. Ook wenst de gemeente meer duidelijkheid in de functie van verschillende wegonderdelen. Tevens heeft de gemeente plannen om het klimaat op het Zwarte Land I te verbeteren. Dat kan onder meer door meer groen en minder asfalt aan te leggen. Zo kan het regenwater gemakkelijker weglopen. Deze maatregelen moeten zorgen voor een betere bereikbaarheid, vindbaarheid en herkenbaarheid van het bedrijventerrein.

Meest gelezen