Afbeelding
Hannie van de Veen

Dag van de Mantelzorg

Algemeen

SCHERPENZEEL Op 10 november was het weer de jaarlijkse Dag van de Mantelzorg. Deze wordt georganiseerd om mantelzorgers informatie te verschaffen maar ook om de vele duizenden mantelzorgers in Nederland eens in het zonnetje te zetten voor het vele onbetaalde en vrijwillige werk dat ze verzetten. 

In de Breehoek werd een avond georganiseerd voor alle Scherpenzeelse mantelzorgers. Vertegenwoordigers van allerlei organisaties die met mantelzorg te maken hebben, zoals SWO, Welzijn Scherpenzeel en Evert de Groot als familiebegeleider van Huis in de Wei, vormden een panel maar ook wethouder Henk Vlastuin met als werkveld het Sociaal Domein, Sport en Dienstverlening was aanwezig. Evert de Groot vertelde dat de psychiatrische problematiek de laatste tijd toeneemt en dat ze soms ook hele praktische zorg zoals de regiotaxi voor mensen regelen. De problemen worden open en eerlijk met de familie besproken. Alle bij de gemeente bekende mantelzorgers waren uitgenodigd voor deze avond. Toch zijn er nog steeds mensen die niet geregistreerd staan als mantelzorger omdat ze niet beseffen dat hun bezigheden onder mantelzorg vallen.

Onder mantelzorg verstaan we langdurige intensieve zorg voor een hulpbehoevende naaste. Die zorg kan daadwerkelijke verzorging betekenen bv bij chronische ziekte of invaliditeit maar ook begeleiding van activiteiten. De naaste kan een ouder zijn of een kind, buren, kennissen, vrienden of een familielid met een gezondheidsbeperking. Ze zijn hard nodig! Veel mantelzorgers vinden die zorg vanzelfsprekend, zoals de zorg voor een kind of een ouder, maar zorg die meer inhoudt dan de gewone gebruikelijke zorg is dat niet. Mantelzorg gaat verder dan de zogenoemde gebruikelijke hulp. Soms kan het ook meer van de mantelzorger vergen dan hij of zij gedacht had en kan opbrengen. Vaak wordt het naast een eigen gezin of een baan gedaan. Toch kan de mantelzorger er niet mee stoppen omdat de naaste van de zorg afhankelijk is.

Bijna iedereen krijgt vroeg of laat met mantelzorg te maken: je bent mantelzorger, je word mantelzorger of je hebt zelf zorg van een mantelzorger nodig. 

Vervolg pagina 9

Mantelzorg overkomt je, daar kies je niet voor. Het kan op het gebied van geheugenvaardigheden liggen maar ook op motorisch gebied of vanwege een beperking.

Henk Vlastuin vertelde, net als de andere panelleden, dat mantelzorgers nog te weinig gebruik maken van de mogelijkheden die er zijn. Vanaf 75 jaar krijgen ouderen huisbezoek om zicht te krijgen op de zorgbehoefte. Instanties kunnen vaak adviseren of werk uit handen nemen zoals toeslagen aanvragen, de formulierenbrigade, meegaan naar gesprekken, digitale vaardigheden zoals het regelen van een DigiD en er is regelmatig een nieuwsbrief over allerlei thema’s. Er zijn zelfs vergunningsvrije mantelzorgwoningen in de tuin mogelijk als het nodig is dichtbij de cliënt te zijn.”Het gaat niet om de regels en de indicaties die afgegeven moeten worden maar om de zorg voor mensen die dat nodig hebben. Luisteren en uitgaan van vertrouwen zijn het belangrijkste. Die regelgeving komt dan later wel. Mensen hebben gemiddeld al 7 jaar zorg nodig voor ze een aanvraag doen en dan blijken de wachttijden ook nog eens lang. Vanuit de gemeente zijn we bezig de administratie van zorg eenvoudiger te maken maar juridisch moet het wel kloppen.” Het is belangrijk tijdig een netwerk van bekenden om de zorgvrager heen te vormen, vooral voor ouders van bijzondere kinderen. Eén op de drie mensen is mantelzorger en door de vergrijzing wordt dat in de toekomst nog meer. Voor mantelzorgers is het belangrijk dat hun omgeving flexibel en begripvol is bij vrij vragen voor zorgtaken of als de zorg te zwaar wordt. Ook jongeren kunnen mantelzorger zijn. Het is belangrijk dat hun school of werk daarvan op de hoogte is. Lisette Mulder van Welzijn Scherpenzeel en Steunpunt Mantelzorg:”Voor hen zijn we van plan een aparte bijeenkomst te organiseren.” Achter in de zaal stond een tafel met informatiefolders van allerlei hulpinstanties maar zoals iemand opmerkte:”De meeste kennis zit al in de zaal.”. Het was een mooi initiatief om de aanwezige mantelzorgers te verwennen met een heerlijke maaltijd met live pianomuziek er bij zodat ze eens niet hoefden te koken maar alleen hoefden te genieten. Op deze manier kwamen boeiende gesprekken en contacten onderling tot stand en konden ervaringen uitgewisseld worden.

Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding

Meest gelezen