Afbeelding
foto: Jaap Mak

Gemeente naar De Breehoek

Algemeen

SCHERPENZEEL De gemeente en het bestuur van de Stichting het Kulturhus De Breehoek hebben vorige week dinsdag overeenstemming bereikt over de toekomstige eigendomsverhoudingen voor het Kulturhus. Het gaat om een oplossingsrichting. 

Dit betekent dat de gemeentelijke organisatie op termijn naar de Breehoek zal verhuizen. Dat vertelde wethouder Gerard van Deelen tijdens de gemeenteraad. ‘Het is de wens van de gemeente en het bestuur van Stichting Kulturhus De Breehoek dat de ambtelijke organisatie op termijn naar De Breehoek zal verhuizen,’ zei Van Deelen. ‘We hebben daar enkele jaren over onderhandeld. In 2022 kwamen we in een impasse terecht. In 2023 hebben we gesprekken gevoerd om een oplossing te vinden, die elkaars invalshoek respecteerde. Het uitgangspunt dat we beiden het beste voor de inwoners van Scherpenzeel wilden bereiken,’ aldus Gerard van Deelen. De gemeente is juridisch de eigenaar van het Kulturhus. De Stichting is de economische eigenaar. De verschillende rechten en plichten zullen in een erfpachtovereenkomst geregeld worden. De Breehoek zal verbouwd moeten worden om de ambtelijke organisatie onderdak te kunnen bieden. Er is een voorlopig ontwerp, maar dat zal ‘voortvarend’ omgezet worden in een definitief ontwerp voor de verbouwing. De gemeenteraad moet dan instemmen met de plannen en een krediet voor de verbouwing beschikbaar stellen. In de overeenkomst wordt ook geregeld dat de gemeente een gedeelte van De Breekhoek zal huren van het bestuur van de stichting. ‘We zijn ook erfpachtgever. Dat hoeft in de praktijk geen probleem te zijn,’ aldus Van Deelen. ‘We moeten goede afspraken maken.’ In de overeenkomst wordt verder geregeld dat het bestuur van De Breehoek investeringen van de gemeente in het gebouw niet ongedaan kan maken. Aan het einde van de erfpacht zal de gemeente evenmin voor de waardevermeerdering betalen. In het bestuur van de Stichting zullen twee vertegenwoordigers van de gemeente zitten. Eén van de twee krijgt vetorecht. Het bestuur heeft al kennisgemaakt met één kandidaat. Beide partijen zijn enthousiast over de samenwerking. Het bestuur zal binnenkort kennis maken met de andere kandidaat.        

Meest gelezen