Chris van den Berg
Chris van den Berg / foto: Martine Buitenhuis

Verhoging OZB met zes procent

Algemeen

SCHERPENZEEL De Onroerend Zaak Belasting (OZB) gaat komend jaar met 6 procent omhoog. De oppositie vond dat 3 procent voldoende was, maar de coalitie hield vast aan de afspraken. Het was duidelijk dat het voorstel geen meerderheid zou krijgen, dus werd het niet in stemming gebracht.

Chris van den Berg, fractievoorzitter van het CDA, vond dat de gemeente Scherpenzeel er financieel in 2024 en 2025 goed voor stond. Dus diende hij mede namens de VVD en Pro Scherpenzeel een motie in om de OZB niet met 6 procent maar met 3 procent te verhogen. 

Dan zou de gemeente 50.000 euro aan inkomsten mis lopen, maar gezien een overschot van meer dan 2 miljoen vonden hij en de andere indieners dat verschil aanvaardbaar. 

De redenering was dat de inwoners afgelopen jaar voor hogere kosten kwamen te staan door bijvoorbeeld de hogere energiekosten en de inflatie. 

‘We moeten als gemeente solidair zijn en een gebaar naar de burgers maken,’ sprak Van den Berg.

De verhoging van de OZB levert elk jaar veel discussie in de raad op. De oppositie vindt 6 procent aan de hoge kant. 

De coalitie houdt vast aan het standpunt dat de verhoging noodzakelijk is om de gemeente goed te laten draaien. Bovendien is het afgesproken en wil men zich aan de afspraken houden. 

‘De gemeente Scherpenzeel levert goede diensten voor een aanvaardbaar bedrag. De lasten zijn hier niet hoger dan in omliggende gemeenten,’ constateerde Henk Brons, fractievoorzitter van GemeenteBelangen Scherpenzeel. Wethouder Izaäk van Ekeren ontraadde de gemeenteraad de verhoging aan te passen. ‘We hebben het doorgerekend en komen dan in de min uit. Dan krijgen we problemen met de provincie.’

De komende jaren noteert de gemeente een grote plus in de begroting. De zorgen gaan uit naar de jaren 2026 en 2027. Zoals het er nu uitziet wordt de uitkering uit het Gemeentefonds dan anders verdeeld en krijgt Scherpenzeel veel minder geld. 

Daar kan de gemeente niets aan veranderen, behalve de lobby van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de club van kleine gemeenten steunen.

Er wordt nog volop gebakkeleid met het ministerie van Binnenlandse Zaken over de hoogte van de uitkering. 

Het geld uit het Gemeentefonds is de voornaamste bron van inkomsten voor gemeenten als Scherpenzeel.