Burgemeester Teunissen
Burgemeester Teunissen / foto: Gemeente Scherpenzeel

Veiligheidsplan gemeente

Algemeen

SCHERPENZEEL Gemeente Scherpenzeel let de komende jaren extra goed op ondermijning, digitale veiligheid en zorg & veiligheid. Dit staat in het nieuwe Integraal Veiligheidsplan (IVP). Voor 2024-2027 vormt dit plan het uitgangspunt voor de gemeentelijke veiligheidsaanpak. Het college heeft hiermee ingestemd en legt het plan ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad.

Het IVP is een plan op hoofdlijnen waarin de gemeenten Scherpenzeel, Barneveld, Nijkerk, de politie en het Openbaar Ministerie samen met (veiligheids)partners de gezamenlijke doelen voor de komende vier jaar vastleggen.

‘Werkelijkheid vraagt om flexibiliteit’

Burgemeester Marieke Teunissen: “Veiligheid is een breed begrip. Het omvat onderwerpen als woonoverlast en ondermijning, maar ook digitale criminaliteit, huiselijk geweld en overlast door drugs en alcohol. Alles is belangrijk. Toch moeten we keuzes maken over waar we de aankomende jaren extra aandacht aan besteden. Dit plan geeft richting, maar de werkelijkheid vraagt ook om flexibiliteit. We schakelen waar de maatschappelijke ontwikkelingen dit nodig maken. ”

Inbreng van samenleving

Het IVP is een gezamenlijk plan van de drie gemeenten. De belangrijkste punten - ondermijning, digitale veiligheid en zorg & veiligheid - zijn bepaald in overleg met politie en het OM. En met anderen zoals Woonstede en zorgpartijen. In Scherpenzeel is in mei 2023 een veiligheids- en leefbaarheidsonderzoek gedaan via het Inwonerspanel Scherpenzeel. Ook is aan leden van het Inwonersplatform gevraagd om belangrijke punten aan te leveren voor het nieuwe veiligheidsbeleid. In een informatieronde in juni 2023 zijn de raadsleden van deze informatie op de hoogte gebracht. Zij konden zelf ook input leveren voor het nieuwe beleid.

Maatwerk in Scherpenzeel

Deze opgehaalde informatie is verwerkt in de lokale prioriteiten. Zoals de zichtbaarheid en aanspreekbaarheid van boa’s en politie, een goede organisatie voor onze brandweervrijwilligers, wijkbrede WhatsAppgroepen en een dekkend AED-netwerk. Daarnaast zet Scherpenzeel in op extra samenwerking met buurgemeenten Renswoude en Woudenberg. De aankomende jaren wordt ook geïnvesteerd in het herkennen van (signalen van) criminaliteit. Denk daarbij aan arbeidsuitbuiting, seksuele uitbuiting, drugshandel, digitale criminaliteit en zorgfraude. 

“Scherpenzeel is een mooie en veilige gemeente. De criminaliteitscijfers zijn laag. Toch zegt dat niet alles. Wat we niet zien en horen, wat niet gemeld wordt, wordt niet geregistreerd. Als meer mensen melden wat ze zien, kunnen we sneller en daadkrachtiger aan het werk. Met elkaar maken we Scherpenzeel (nog) veiliger!”, aldus de burgemeester.

Vaststelling en vervolg

Na vaststelling van het Veiligheidsplan in december door de raad, verschijnt in 2024 het bijbehorende Uitvoeringsplan. Hierin werkt de gemeente de prioriteiten uit in concrete acties en plannen. Elk jaar stelt het college een nieuw Uitvoeringsplan vast.