Afbeelding
Hannie van de Veen

Uitvoering ATS op 24 en 25 november

Algemeen

SCHERpENZEEL Op 24 en 25 november speelde Amateur Toneelvereniging Scherpenzeel in de Breehoek een vrolijk blijspel dat geschreven is door Jan Tol: “Deze vrouw..... is uw man.” Zoals het in een blijspel de gewoonte is, bevatte het verhaal tal van persoonsverwisselingen, verstopmomenten en andere hilarische verwikkelingen. Juist door de humor in het stuk en het sterke spel van verschillende ATS leden kreeg het publiek in de zaal waar voor zijn geld en was er volop gelegenheid om te lachen. Dat één van de leden inviel voor een ander en af en toe een foutje in de spreektekst maakte verhoogde het plezier bovendien!

Hoofdpersoon in het verhaal was Annie Zuiderhorn die samenwoont met haar dochter Amanda. Beide rollen werden zeer levensecht en spontaan gespeeld door Brigitte Osnabrugge en Lynn van Wagensveld. Annie heeft een vriend, Pierre Reijnders (Bert Veldhuizen), en de sociale dienst in de persoon van Jaap Brekeveld (Marcel de Bruijn) komt controleren of hij bij haar inwoont omdat zowel Annie als Amanda een uitkering hebben. Amanda moet overigens niets van Pierre hebben. Omdat Pierre getrouwd is met Gonda (Susan Weinmann) en ook de buren Miep en Arie Zoetelief (Litha Kaljee en Alexander van Maanen) niets mogen weten worden er allerlei toeren uitgehaald om de relatie van Annie en Pierre geheim te houden. Als Jaap Brekeveld verschijnt wordt Pierre door Amanda als vrouw verkleed met borsten van ballonnen. Vervolgens wordt Jaap Brekeveld verliefd op hem/haar. Als later de vrouw van Pierre, Henriëtte,(oorspronkelijk Denise Marchal, deze rol is door ziekte van Denise overgenomen door Susan Weinmann) arriveert verkleedt Jaap zich met deze zelfde kleren. Ook buurvrouw Miep heeft deze kleren aan als dat op een bepaald moment nodig is. Amanda krijgt het ondertussen met chantage voor elkaar dat Jaap een formulier ondertekent dat zij en haar moeder recht houden op een uitkering. Uiteindelijk komen alle bedriegerijen uit en is het ‘eind goed, al goed’ met de woorden: ‘de duiventil is voorgoed geopend’. Behalve de spelers waren er nog meer mensen betrokken bij de uitvoering: regisseuse Barbara Boers, regie-assistent Arjen Visser, souffleuse Henny van Ruler, grimeuse Arda Valkenburg en geluid Gerd en Jeffrey Oudenaarden. Leden van ATS hadden het toneel opgebouwd. 

Na afloop van het toneelstuk werden de prijzen van de in de pauze verkochte lootjes uitgedeeld. In het najaar wordt de jubileumvoorstelling van ATS gespeeld.

Afbeelding
Afbeelding