Afbeelding
foto: Jaap Mak

Groot verkeerscirculatie plan

Algemeen

SCHERPENZEEL Het college van burgemeester en wethouders vindt het niet wenselijk om de mogelijkheid voor éénrichtingsverkeer tussen het oude gemeentehuis en De Witte Holevoet te onderzoeken. Dat blijkt uit een memo aan de gemeenteraad over het verkeersbesluit. 

De gemeenteraad boog zich vlak voor de zomer nadrukkelijk over de plannen van het college van burgemeester en wethouders voor de afwikkeling van de verkeersstromen in Scherpenzeel. Het college wilde weten of de gemeenteraad vond dat ze met de uitwerking van de plannen op de goede weg was. De gemeenteraad mocht haar mening geven, maar het college van burgemeester en wethouders zou besluiten nemen, want dat is hun verantwoordelijkheid. 

In de memo aan de gemeenteraad worden de wensen van de gemeenteraad op een rijtje gezet en vertelt wat de huidige stand van zaken is. 

De eerste wens van de raad was de ontsluiting van Zuid - inclusief de nieuw te ontwikkelen woningen- zo veel mogelijk op te lossen via bestaande wegen, waarbij wegaanpassingen nodig zullen zijn. Het college van burgemeester en wethouders meldt: ‘De conclusie van het verkeersonderzoek sluit hierbij aan.’

Ook wilde de raad dat de centrumroute behandeld zou worden als het belangrijkste knelpunt bij die ontsluiting. Voor de centrumroute leek het een voordeel als de kruispunten van de Stationsweg en de Hovenierslaan, de Dorpsstraat met de Molenweg, het kruispunt van de Dorpsstraat met de Vijverlaan en Dorpsstraat en de Burgemeester Royaardslaan eenduidig ingericht zouden worden. ‘Dit is nadrukkelijk betrokken in het verkeersonderzoek,’ laat het college van burgemeester en wethouders weten. 

Ook heeft het college de wensen rondom de reeds bestaande verkeerssituatie zoals een betere doorstroom, meer veiligheid voor fietsers en voetgangers en de toekomstige ontwikkelingen rond de nieuwe supermarkt aan de Vijverlaan meegenomen in een nieuw verkeerscirculatieplan voor het centrum. 

Lees verder op pagina 3.