Afbeelding
foto: archief

‘Laten we in gesprek over integriteit blijven’

Algemeen

SCHERPENZEEL De gemeenteraad zal op 15 februari de gedragscode voor integraal gedrag voor raadsleden en bestuurders vaststellen. Dat leidde tot een ingewikkelde discussie tijdens de opinieronde. 

Alle raadsleden waren het er wel over eens dat het belangrijk is dat bestuurders en raadsleden zich integer gedragen. ‘Goed bestuur is integer bestuur,’ zei Niels Goes, raadslid van het CDA.

De wet schrijft voor dat elke gemeente een gedragscode voor raadsleden vaststelt. Zo weten alle betrokkenen waar ze zich aan te houden hebben. De vorige versie stamt uit 2015. Het is tijd dat de code aangepast zal worden. 

Jan van de Fliert, gemeenteraadslid voor GemeenteBelangen Scherpenzeel, vond het voorstel ook belangrijk. Hij meende echter dat het te vroeg was om nu als raad al een besluit over zo’n gewichtig onderwerp te nemen. Hij wilde eerst de mening van het college van burgemeester en wethouders over het onderwerp weten.

Ook stelde hij voor dat er een informatieavond over dit onderwerp gehouden zou worden. ‘Dan kunnen we met elkaar van gedachten wisselen,’ aldus Van de Fliert. 

Maarten Zwankhuizen, fractievoorzitter van de SGP, wees er op dat het college van burgemeester en wethouders niets met dit onderwerp te maken heeft. ‘Wij hebben deze regels opgesteld en wij moeten er een besluit over nemen.’ 

Van de Fliert vroeg zich af wat de impact van de nieuwe regels zouden zijn. ‘Als iemand zich niet aan de regels houdt, wat zijn dan de consequenties?’ wilde hij weten. Floris Valkenburg, fractievoorzitter van de VVD, constateerde dat het belangrijk was dat mensen met elkaar in gesprek blijven. ‘Zeker over dit onderwerp.’ 

Niels Goes, gemeenteraadslid voor het CDA, was niet gelukkig met de gehele strekking van het voorstel. ‘Er staat in dat raadsleden geen racistische of beledigende en aanstootgevend inhoud mogen downloaden. 

Wat dat is blijft een kwestie van smaak. De laatste verkiezingen zijn gewonnen door een lijsttrekker die de laatste jaren veel beledigende en aanstootgevende teksten de wereld heeft in geslingerd. We moeten de discussie over dit onderwerp niet aan het college van burgemeester en wethouders over laten.’ Nico Visser, gemeenteraadslid van de SGP, had een behoefte aan een extra gesprek over dit onderwerp. ‘We hebben de regels zelf opgesteld. We gaan hierover. Ook hebben we onlangs nog een avond over dit onderwerp gehad met allerlei voorbeelden. Dat moet voldoende zijn.’ Jan van de Fliert verklaarde dat die avond hem ontgaan was.