Afbeelding
foto: Jaap Mak

Zorgen over woningbouw

Algemeen

SCHERPENZEEL De gemeente Scherpenzeel inventariseert met netbeheerder Liander welke bouwplannen er in het dorp de komende jaren doorgang kunnen vinden. Op dit moment kunnen woningen nog wel op het elektriciteitsnet aangesloten worden, maar dat kan in 2026 veranderen. Dit vertelde wethouder Evert van de Glind tijdens de opinieronde van de gemeenteraad. 

Van de Glind wees er op dat de zogeheten files op het elektriciteitsnet landelijk nieuws zijn. ‘Dit geldt op dit moment ook voor Scherpenzeel,’ verklaarde Evert van de Glind. Grootverbruikers van elektriciteit hebben last van de netcongestie op het elektriciteitsnet. Sommige bedrijven kunnen niet op het net aangesloten worden na nieuwbouw of uitbreiding. Voor woningbouw gelden deze problemen nog niet. ‘Maar dat kan in de toekomst veranderen,’ voorspelde Van de Glind. ‘We zijn met netbeheerder Liander aan het inventariseren welke bouwplannen in de toekomst doorgang kunnen vinden,’ vertelde Van de Glind. ‘Ook onderzoeken we hoe het elektriciteitsnet verzwaard kan worden.’ Dat kan onder meer gebeuren door extra travo huisjes te plaatsen. Transformatorhuisjes zijn op veel plaatsen in de woonomgeving te vinden. In Nederland staan ongeveer 100.000 transformatorhuisjes die door de lokale netbeheerder worden beheerd. ‘Daar zijn er meer dan nodig,’ aldus Van de Glind. Niet alleen de aansluiting van woningen en bedrijven op het elektriciteitsnet kan in de toekomst een probleem gaan vormen. Voor de gemeente Scherpenzeel staat er een aantal grote nieuwbouwprojecten op de rol, zoals de Nieuwe Koepel. De vraag is of die op de gewenste termijn gerealiseerd worden. Netbeheerders hebben ongeveer 9 miljard nodig om het net te verzwaren. Ze moeten het geld van overheden lenen, aangezien privé-investeerders wettelijk gezien geen geld in het stroomnet mogen steken. ‘De stroom kan in de toekomst ook vaker uitvallen,’ voorspelde Evert van de Glind. ‘Het risico hierop is het grootst op momenten dat er veel vraag is naar stroom.’ Van de Glind wees er op dat het stroomgebruik in Nederland en ook in Scherpenzeel de laatste jaren behoorlijk gegroeid is. Dat komt onder meer door de installatie van warmtepompen, en het gebruik van elektrische scooters en fietsen.