Afbeelding
Vakfotografie Westerduin

Column MariekeTeunissen, Burgemeester

Column

Veteranen

Ieder jaar organiseren de gemeenten Scherpenzeel, Renswoude en Woudenberg ombeurten de lokale veteranenmiddag. Ditmaal was Scherpenzeel aan de beurt en samen met de ‘buurvrouwen’ burgemeester Magda Jansen van Woudenberg en Petra Doornenbal van Renswoude mocht ik op 5 november onze veteranen ontvangen in De Breehoek.

Wat betekent het woord ‘veteraan’ eigenlijk? Volgens de Dikke Van Dale: Veteranen zijn “alle (oud-)militairen met de Nederlandse nationaliteit die het Koninkrijk hebben gediend, in oorlogsomstandigheden of vergelijkbare situaties zoals vredesmissies in internationaal verband”.

Deze definitie is in de verledentijdsvorm, maar dat dekt niet geheel de lading. Onze veteranen zijn allemaal tenminste eenmaal op uitzending geweest. Het is daarmee een onderdeel van hun verleden. Maar eigenlijk ook van het heden. En van de toekomst. Eigenlijk van hun hele identiteit, want zij dragen zo’n ervaring de rest van hun leven met zich mee. 

Het hervatten van je leven ná een missie en het opnieuw vormgeven van de toekomst, kan ronduit uitdagend zijn. Van de kameraadschap en het één team, één taak-gevoel in het uitzendgebied, kom je thuis in een omgeving die geen idee heeft -en met alle respect: ook niet kán hebben- wat die begrippen inhouden voor een militair. Sommigen hebben dingen meegemaakt die zij liever niet hadden willen meemaken. Dingen gezien die zij liever niet hadden gezien, maar die desondanks op hun netvlies gebrand zijn. 

Soms is de impact van de uitzending direct bij thuiskomst al voelbaar. Soms komt dat pas jaren later aan het licht. Het maakt het “veteraan zijn” complex, zowel voor henzelf als voor hun omgeving. Het vergt dapperheid en doorzettingsvermogen om al deze facetten een plek te geven. 

Tijdens de veteranenmiddag waren sprekers van twee organisaties bij ons te gast: het “I CAN Wounded Warriors Cycling Team” en het daaruit ontstane “Ride2LiveLife”. Met bijzondere fietsprojecten inspireren zij mensen met verwondingen en/of beperkingen om zich ten volle te ontwikkelen en (weer) deel te kunnen nemen aan de samenleving. Hun kernwaarden: mentale en fysieke veerkracht, geborgenheid, verbondenheid, (zelf)vertrouwen, toewijding, respect, erkenning en kracht.

Ik was enorm onder de indruk van het persoonlijke verhaal en de betekenis van beide stichtingen. Het was een mooie middag vol ontmoetingen, verhalen en herkenning.

Wat de Dikke Van Dale in een paar zinnen vervat, heeft zoveel meer lagen. 

Onze veteranen verdienen ons respect en diepe dankbaarheid.